Sony Ericsson T300 z kamerą w sieci Era

Newsy
Żródło: Era
Opinie: 50

Nowa oferta promocyjna "Nowa Era Biznes" .

 

1. W okresie od dnia 21 października 2002 roku do wyczerpania zapasów zestawów objętych niniejsza oferta promocyjna, jednak nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2002 roku (włącznie)PTC operator sieci Era oferuje aparaty telefoniczne w cenie*:

 

Modele telefonów

Biznes 240 VIP,Biznes 180 VIP,Biznes 120 Pro Biznes 60 Pro,Biznes 15 Start
Ericsson T65 1 zł 1 zł
Ericsson T68 /Sony Ericsson T68i 399 zł 799 zł
Sony Ericsson T300 z aparatem cyfrowym MCA-25 299 399
Motorola V60 299 zł 499 zł
Motorola Accompli A008 299 zł 499 zł
Motorola T720 99 zł 299 zł
Nokia 3410 1 zł 1 zł
Nokia 3510 1 zł 1 zł
Nokia 6310i 1 zł 249 zł
Nokia 6510 99 zł 299 zł
Nokia 8310 399 zł 599 zł
Nokia 7650 1199 zł 1399 zł
Siemens MT50 1 zł 1 zł
Siemens S45/S45i 1 zł 49 zł
Siemens ME45 1 zł 49 zł
Siemens SL42 1 zł 99 zł
Sąmsung A300 1 zł 299 zł

*Podana cena nie uwzględnia opłaty za przyłączenie do sieci Era. Opłata ta w niniejszej promocji wynosi 19 zł netto i jest doliczana do pierwszego rachunku.


W przypadku zakupu aparatu telefonicznego, którego cena w taryfach Biznes 240 VIP, Biznes 180 VIP i Biznes 120 Pro jest inna od ceny zakupu w taryfach Biznes 60 Pro i Biznes 15 Start, a zakup został zrealizowany w taryfie Biznes 240 VIP, Biznes 180 VIP lub Biznes 120 Pro, taryfy te nie mogą być zmienione na Biznes 60 Pro i Biznes 15 Start przez 6 pełnych cykli rozliczeniowych liczonych od dnia podpisąnia Umowy.
W trakcie trwania promocyjnej umowy terminowej nie ma możliwości przejścia na taryfy inne niż taryfy Biznes 240 VIP, Biznes 180 VIP, Biznes 120 Pro, Biznes 60 Pro i Biznes 15 Start.
W trakcie trwania promocyjnej umowy terminowej Abonent nie może zawiesić świadczenia usług.
Z oferty można skorzystać tylko u Autoryzowanych Doradców Biznesowych i Doradców Biznesowych sieci Era.
Z oferty może skorzystać wyłącznie firma lub instytucja posiadająca numer identyfikacyjny Regon (oferta nie dotyczy osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej):

 • która otrzyma ofertęod Autoryzowanego Doradcy Biznesowego lub Doradcy Biznesowego sieci Era z warunkami niniejszej promocji,

 • przedłoży Autoryzowanemu Doradcy Biznesowemu lub Doradcy Biznesowemu sieci Era dokumenty potrzebne do zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych.

W promocji dostępne są taryfy "Biznes 240 VIP", "Biznes 180 VIP", "Biznes 120 Pro", "Biznes 60 Pro" i "Biznes 15 Start".


2. PTC, operator sieci Era informuje, iż podstawa nabycia aparatów telefonicznych objętych niniejsza promocja u Autoryzowanego Doradcy Biznesowego lub Doradcy Biznesowego sieci Era jest Umowa sprzedaży zawarta pomiędzy osoba korzystającą z promocji a Autoryzowanym Doradca Biznesowym lub Doradca Biznesowym sieci Era.

 

3. PTC, operator sieci Era informuje, że oferowane aparaty telefoniczne posiadają system zabezpieczenia SIM LOCK, umożliwiający korzystanie z tych aparatów tylko z karta SIM sieci Era.


4. Promocyjna cena przyłączenia do sieci (aktywacji) dotyczy tylko niniejszej oferty promocyjnej i obowiązuje pod warunkiem zawarcia z PTC Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na czas oznaczony 24 pełnych Cykli rozliczeniowych. Cena przyłączenia do sieci w przypadkach nieobjętych niniejsza oferta promocyjna wynosi 99 zł netto.


5. PTC, operator sieci Era informuje, że Autoryzowani Doradcy Biznesowi oraz Doradcy Biznesowi nie maja prawa do pobierania żadnych wpłat z tytułu usług telekomunikacyjnych w imieniu PTC ze szczególnym uwzględnieniem opłaty za przyłączenie do sieci (aktywację) lub kaucji. Opłatę za przyłączenie do sieci wraz z pierwszym abonamentem należy uiścić w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury, która PTC prześle poczta.

6. Usługi telekomunikacyjne są świadczone przez PTC zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych w sieci Era przez PTC oraz z warunkami Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, dostępnymi u każdego Autoryzowanego Doradcy Biznesowego i Doradcy Biznesowego sieci Era.


7. Zgodnie z postanowieniami Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych oraz Cennika Usług Telekomunikacyjnych ustala się wysokość limitu kredytowego w czterech pierwszych cyklach rozliczeniowych w wysokości 200 zł. W pozostałych cyklach rozliczeniowych wysokość limitu kredytowego wynosi 500 zł.


8. W przypadku zawarcia Umowy w ramach niniejszej promocji zgodnym zamiarem Stron jest, aby świadczenie Usług telekomunikacyjnych na podstawie Umowy trwało co najmniej przez okres 24 pełnych Cykli rozliczeniowych, licząc od dnia aktywacji. Po upływie tego okresu Umowa ulega przedłużeniu na czas nieoznaczony, chyba że jedna ze Stron złoży na 30 dni przed jego upływem oświadczenie o nie przedłużaniu czasu Umowy.


9.Abonent przyjmuje na siebie:
9.1.zobowiazanie niepieniężne do utrzymania aktywnej karty SIM w sieci Era przez okres 24 pełnych Cykli rozliczeniowych,
9.2.zobowiazanie pieniężne do uiszczania opłaty abonamentowej oraz do uiszczenia opłat za Usługi telekomunikacyjne i inne Usługi świadczone przez PTC zgodnie z cennikiem.


10.W przypadku naruszenia przez Abonenta zobowiązania, o którym mowa w pkt.9.1,Abonent będzie zobowiązany na pisemne żądanie PTC, do naprawienia szkody poprzez zapłatę na jej rzecz kary umownej w wysokości 1000 zł. Kara umowna będzie pomniejszona w stosunku miesięcznym w zależności od czasu, w jakim Abonent wykonał zobowiązanie. Obowiązek naprawienia szkody wynika ze zgodnego zamiaru Stron, o którym mowa w pkt.8 i celu Umowy, który na zasadach promocyjnych przyznaje Abonentowi specjalne warunki zakupu telefonu i Usług. Obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę powyższej kary umownej będzie dotyczył również przypadków, w których niemożność utrzymania aktywnej karty SIM w sieci Era nastąpi wskutek jednej z poniższych przyczyn:

 • złożenia przez Abonenta w PTC oświadczenia o rozwiązaniu Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych przed końcem okresu jej obowiązywania,

 • rozwiązania przez PTC Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych w przypadkach, o których mowa w §17 ust 3,4,5 i 6 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez PTC,

 • utracenia przez Abonenta karty SIM oraz niewykonania związanych z tym obowiązków określonych w pkt.11.

11. W przypadku utraty karty SIM, nabytej w ramach niniejszej promocji, przed upływem 24 pełnych Cykli rozliczeniowych od dnia zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, Abonent zobowiązany jest powiadomić PTC o tym fakcie w terminie 3 dni od dnia ujawnienia utraty, a w przypadku kradzieży przedstawić dowód jej zgłoszenia organom ścigania.

11.1.Abonent ma obowiązek wystąpić do PTC o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Era w ciągu 7 dni od zgłoszenia utraty do PTC. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie zgodnej z Cennikiem.


12. Ze względu na uwarunkowania techniczne związane z przyłączeniem (aktywacja) do sieci Era aparatów telefonicznych zakupionych w ramach niniejszej promocji, PTC zastrzega sobie prawo przedłużenia okresu pomiędzy zawarciem Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych a aktywacja karty SIM do 5 dni roboczych. Jednocześnie informujemy, że Usługa Poczty głosowej dla wszystkich korzystających z powyższej promocji zostanie udostępniona w ciągu 2 dni od daty aktywacji.


13. Warunków niniejszej promocji nie można łączyć z warunkami innych akcji promocyjnych prowadzonych przez PTC, w tym także akcji promocyjnych, które PTC będzie prowadziła w przyszłości.

 

 

Prosimy o nie kopiowanie powyższych materiałów.

Opinie:

Opinie archiwalne (50):

Komentuj

Komentarze / 50

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  Wieszak pisze: 2002-10-19 18:01
  Dzieńdobry.
  0
 • Users Avatars Mini
  xmen69 pisze: 2002-10-19 18:12
  jeżeli w najniższym biznesowym abo t300 kosztuje 399 netto to ciekawe ile bedzie stal w abo indywidualnych...
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-10-19 18:16
  Po pierwsze - dziwi mnie rozbicie na 2 kolumny w połowie taryf pro - jeśli się wprowadza segmenty taryf to rozbijać ofertę można zgodnie z tymi segmentami! Po drugie - czy kara umowna zawsze była w biznesie 1000 zł czy to jakaś podwyżka?
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-10-19 18:17
  Xmen, t300 z aparatem :) A dla indywidualnych pewnie się dowiemy, ale ja oceniam na jakieś 500
  0
 • Users Avatars Mini
  xmen69 pisze: 2002-10-19 18:37
  no wiem, ale czy będzie 500 ?? obaczymy !
  0
 • Users Avatars Mini
  JAGODA pisze: 2002-10-19 19:07
  Ciekawe czy jest dostępny z polskim Menu i polskim t9?
  0
 • Users Avatars Mini
  ghostdog pisze: 2002-10-19 19:37
  Jak na taryfe biznesowa troche drogi ale trudno!
  0
 • Users Avatars Mini
  Dmin pisze: 2002-10-19 19:46
  A czemu nie ma T300 bez MCA?
  0
 • Users Avatars Mini
  An. pisze: 2002-10-19 19:53
  Dmin: bo era promuje nową usługę: MMS-y i związane z nią przesyłanie zdjęć
  0
 • Users Avatars Mini
  czarek pisze: 2002-10-19 20:11
  Motorola T720 / kolorowy wyświetlacz i inne bajery / tańsza od V60??? To chyba jakaś pomyłka!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  Jean pisze: 2002-10-19 20:55
  hm... a czy ktos zauwazyl, ze lojalka bedzie na 24 pelne cykle rozliczeniowe? teraz znajac zycie, nowy cykl nie bedzie sie zaczynac w ciagu kilku dni od aktywacji, ale prawie miesiaca..... czyli cyrograf na 25 miesiecy i nad odatek kara za zerwanie umowy ... bagatelka 1000 zeta.....
  0
 • Users Avatars Mini
  xmen69 pisze: 2002-10-19 21:06
  czyżby GOL bał się że inne serwisy o gsm biorą od nich artykuły??? widać po tym podpisie na dole: Prosimy o nie kopiowanie powyższych materiałów.....
  0
 • Users Avatars Mini
  louis pisze: 2002-10-19 21:07
  "czarek" to nie pomylka bo ten aparat nalezy do segmentu low-end a cena jest rewelacyjna!!!Ludzie phony sa naprawde w rozsadnych cenach wiec nie narzekajcie. Chyba nie wymagacie zeby rozdawali wam za darmo????
  0
 • Users Avatars Mini
  Grzegorz Z. pisze: 2002-10-19 21:17
  hehehe ciekawe czy teraz kara umowna w Erze to 1000 zł :))))) Brawo Era! Przecież to wszystko dla naszego dobra :) Dziękujemy :)
  0
 • Users Avatars Mini
  trendy pisze: 2002-10-19 21:23
  Wiadomość od BOA ERY: Jest już pierwsza promocja dla klientów indywidualnych. Nie ma żadnych zniżek abonamentu, tańszych usług, tanich numerów, są tylko tanie telefony. Ja pytałem się o Siemensy Me45 i S45 - kosztują 55zł netto. T300 też jest w dość przystępnej cenie ;)
  0
 • Users Avatars Mini
  Jean pisze: 2002-10-19 21:28
  telefony za 2 grosze .... GLUPOTA!! wole dac za fona 300-500 zeta a nawet wiecej, a rozmawiac za grosze ..... po co mi dotowany fon? ja kce miec w normalnej cenie ale i rozmawiac tanio, bo na dzis dzies dotujemy uszyszkodnikow ktorzy kca fona za 2 grosze i bezplatne lub 1 groszowe rozmowy..... dobrze ze juz nie ma 5-sekundowek ...
  0
 • Users Avatars Mini
  marek pisze: 2002-10-19 21:49
  Matt*** przeciez nikt ci nie kaze ich kupowac!!!!!!!!! JAk ci sie nie podoba to wybierz sobie inny telefon i tyle. Co za ludzie... Rozumie ze jest to jedyny dostepny model i nie ma wyboru...
  0
 • Users Avatars Mini
  Franek pisze: 2002-10-19 22:33
  rzeczywiscie Motorola T720 jak na telefon z kolorowym wyswietlaczem jest najtansza , chociaz z drugiej strony kto tam patrzy na 50-100 zl roznicy w cenie
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-10-19 22:43
  Matt, hi-endowe też są - a nie wszyscy z telefonami służbowymi to szefowie firm, kierowcy taż mają
  0
 • Users Avatars Mini
  Franek pisze: 2002-10-19 22:53
  JAGODA a ty mnie nie obrazaj mnie bo sie jeszcze to dla ciebie zle skonczy dziecko
  0
 • Users Avatars Mini
  K. pisze: 2002-10-19 23:59
  N6310i - za zlotowke to mi sie podoba:) szczegolnie ciekawy teelfon dla "ludzi biznesu" ktorym kolorki i MMS do niczego nei sa potrzebne, kto wie jak jest z dostepnoscia tych sluchawek w erze????? slyszalem ze sa nie do dostania? czy to prawda?? Co do samej promocji to nie widze tu zadnej pormocji? ze telefony tanie to jescze nic wielkieg, ale chociaz jakeis tansze polaczenia w jednej strefie numeracyjnej - albo cos podobnego mogli dodac, a tutaj kompletnie
  0
 • Users Avatars Mini
  Czak pisze: 2002-10-20 00:20
  Mogli by wedlug mnie zrobic sama promocje na MCA-25 dla SE. Czym ona sie różni od MCA-20 ? Ma pewnie lepsza rozdzielczość ale jaka ?
  0
 • Users Avatars Mini
  JAGODA pisze: 2002-10-20 01:01
  Franek Ty tez mnie nie obrażaj. Jedni wolą Motorole a druszy Sony Ericssona. Trzeba być tolerancyjnym synku!
  0
 • Users Avatars Mini
  irzi pisze: 2002-10-20 01:42
  Cholera dlaczego wszystkie fajne telefony pokazują się najpierw w Erze a póżniej ( albo wogóle ) w Idei. Idea coś śpi ostatnio-tylko zmiany w Erze i w Plusie. IDEO-wprowadź T300 lub T720 do swojej oferty!!
  0
 • Users Avatars Mini
  bodopl pisze: 2002-10-20 01:48
  dziwne że do takiego taniego aparaty dodaja MC 25 - do tej pory nawet SE 69 miały gorszą kamerke w cenie całego zestawu (SE 300 +kamerka)
  0
 • Users Avatars Mini
  Franek pisze: 2002-10-20 02:17
  jagoda jestes jednak ograniczony nic nie zrozumiales dalej, ty myslisz przez pryzmat komorkowy , szkoda gadac...
  0
 • Users Avatars Mini
  blobi pisze: 2002-10-20 03:40
  Rany...CZemu wszyscy opowie ciagle promują biznesowców???
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-10-20 04:46
  Blobi, bo srednio z nich mają kilkukrotnie wyższy zysk, więc o nich walczą (i moga sobie pozwolić na lepsze oferty - i tak się zwróci)
  0
 • Users Avatars Mini
  toughluck pisze: 2002-10-20 14:04
  Heh, a podobno to Idea miała mieć wyłączność na nowe aparaty Sony Ericsson :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  JAGODA pisze: 2002-10-20 14:06
  Franek: Do %#$@ pana. To ty nic nie rozumiesz. To był tylko przykład i to ty się chwalisz swoją nędzną BMW. To co zgoda szefie :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  TPSASUX pisze: 2002-10-20 17:19
  Czy ktos widziałcene SE68i - poleciała z 499 na 399 - czy to tylko palcówka GOLA?
  0
 • Users Avatars Mini
  jkac pisze: 2002-10-20 18:25
  Oj, ludzie nareszcie wrocilem!!! Jestem swiezo po reinstalce, wszystko sie ledwo kupy trzyma, ale wazne, ze cos sie dzieje. Promocje i ceny oceniam jako super sprawa. Od miesiaca laze za biznesem i narzekam, ze nic ciekawego nie maja, ale t300 za 299 PLN chyba mnie skusi. W koncu jest to bardzo ciekawa opcja. Problemem bedzie tylko to, ze nigdzie go przez miesiac nie dostane... :(
  0
 • Users Avatars Mini
  torre pisze: 2002-10-20 19:04
  fajnie że zmniejsza się cena za zerwanie umowy po jakimś czasie korzystania z usług sieci
  0
 • Users Avatars Mini
  Janiol pisze: 2002-10-20 22:34
  cze. motorola t720 za taka smieszno niska cene to chyba pomylka. to telefon na ktory czekam juz jakis czas. chyba wypieprze sie z plusa i przejde do ery :)
  0
 • Users Avatars Mini
  Michał pisze: 2002-10-20 23:03
  Co do 6310i w Erze:mój kolega zamówił na firme 3 razem z (jescze starą) taryfą biznes co najmniej sto i czeka na nie już przeszło miesiac. Mój brat w Plusie w PWA dostał ją w tydzień z małym ogonkiem.... Wirtualna promocja?
  0
 • Users Avatars Mini
  waldo pisze: 2002-10-21 01:37
  jachim: jak noc? hehe ;-) noc czesto jest ladniejsza niz nastepy dzien... :P
  0
 • Users Avatars Mini
  jkac pisze: 2002-10-21 01:54
  waldo: coz za filozoficzne rozwazania... A o ktorym w ogole mowicie? :)
  0
 • Users Avatars Mini
  bodopl pisze: 2002-10-21 04:05
  ciekaw jestem kiedy i za ile wprowadzą w taryfach niebiznesowych - mam taryfe biznesową ale przy wymianie aparatu Era zmusza do korzystania jedynie z aparatów dostepnych w promocji ogólnej - a tam wiadomo i aparaty gorsze i ceny wyższe.
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-10-21 09:29
  No to znow era sie popisala! Taki telefona dla biznesu za 300 zlotych! Przesada!!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  _CISCO_ pisze: 2002-10-21 12:54
  8310- co do za telefon ?? jakiś magiczny?? wszędzie jego ceny są "niesympatycznie nadmuchane"
  0
 • Users Avatars Mini
  spiro pisze: 2002-10-21 13:43
  jakies zdjecia by sie przydaly...
  0
 • Users Avatars Mini
  jarpol pisze: 2002-10-21 13:49
  Moze w zwiazku z tym, ze juz jest na rynku (a jej specyfikacje stały się, z pewnością znane) warto by było zaktualizowac dane o SE P300 bo przy większości parametrów straszy wolne miejsce..
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-10-21 20:24
  Cisco, jak to nokia i to seria szpanerska - zawsze musi być droga
  0
 • Users Avatars Mini
  jkac pisze: 2002-10-21 21:32
  Ale z drugiej strony zastanawia az taka roznica cen miedzy 8310, a 6510 (w mojej skromnej opinii ciut lepszej, ale jeszcze sie nia nie bawilem, wiec nie wiem).
  0
 • Users Avatars Mini
  adminek pisze: 2002-10-21 23:58
  ceny spox, tylko dla wysokichg planów taryfowych
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-10-22 10:07
  graffi nie koniecznie szpanerska, bo mozna z tego telefonu zrobic calkiem ztonowanego malucha, ale mozna tez zrobic kolorowy kicz! Nie jest to szpanerskie, to jest poprostu otwarcie sie na potrzeby klientow!
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-10-22 11:55
  Qba, nie piszę kiczowata tylko szpanerska - tka jest seria 8xxx
  0
 • Users Avatars Mini
  gledzio pisze: 2002-10-22 14:56
  O co chodzi w tym tekście: "Prosimy o nie kopiowanie powyższych materiałów."???
  0
 • Users Avatars Mini
  bodopl pisze: 2002-10-24 00:44
  gledzio*** dlaczego naruszasz prawa autorskie gol-a !!!! przepisałes bez ich zgody całe zdanie z tego newsa. uważaj bo się do ciebie dobiorą.
  0
 • Users Avatars Mini
  pioter pisze: 2005-06-27 19:47
  a ja już mam k700i:) a nie jakieś t68i:)))))))))
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: