Sprostowanie artykułu w serwisie telefon.pl

Newsy
Opinie: 12

Sprostowanie do artykułu w serwisie telefon.pl.

Waldemar Godel
Redaktor Naczelny
Telefon.pl

Szanowny Panie Redaktorze,

w dniu 28.05.2001 r. na łamach portalu Telefon.pl ukazał się artykuł autorstwa podpisany przez WG (jak domniemam - pan Waldemar Godel) którego brzmienie - ze względu na zamieszczone nieprawdziwe informacje - postawiło w niekorzystnym świetle wizerunek Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel - operatora sieci Idea oraz wprowadziło w błąd Państwa Czytelników.

W związku z zaistniałą sytuacją zgodnie z Prawem Prasowym art. 31 pkt. 1 proszę o zamieszczenie na lamach portalu Telefon.pl stosownego sprostowania w celu zaprezentowania naszego stanowiska, zgodnie z postanowieniami Prawa Prasowego.

Sprostowanie

Ustawa prawo telekomunikacyjne w sposób wyczerpujący reguluje zestaw usług telekomunikacyjnych i świadczeń dodatkowych mieszczących się w zakresie usług powszechnych.

Artykuł 49 ustawy wymienia katalog usług telekomunikacyjnych o charakterze powszechnym, zaliczając do tego rodzaju usług: usługi telefoniczne (z wyjątkiem usług dostępu do sieci), usługi faksowe oraz usługi transmisji danych w paśmie fonicznym za pomocą modemów oraz świadczenia dodatkowe, takie jak:
1. udzielanie informacji o numerach abonentów, czyli usługa biura numerów,
2. udogodnienia dla osób niepełnosprawnych,
3. dostarczanie, na pisemne żądanie abonenta, szczegółowego wykazu wykonanych mu usług telekomunikacyjnych
świadczone przez operatorów publicznych w stacjonarnych publicznych sieciach  telekomunikacyjnych.

Ponieważ sieć telefonii komórkowej ma charakter ruchomy, spółka PTK-Centertel nie narusza obowiązujących przepisów, lecz przestrzega obwiązujących w tym zakresie norm prawnych.  

Warszawa, 30.05.2001 r.


Z poważaniem
(-)
Jacek Kalinowski
Rzecznik Prasowy
PTK Centertel

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: