Najnowsze prognozy IDC - w Polsce w tym roku spadki na rynku smartfonów, tabletów i komputerów

Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
Najnowsze prognozy IDC - w Polsce w tym roku spadki na rynku smartfonów, tabletów i komputerów

Według danych IDC,  całkowite wydatki na rynku ICT w Europie nadal spadają i oczekuje się, że w tym roku spadną o 5,1% rok do roku do kwoty 923,49 miliardów USD. W porównaniu do lutowych prognoz wartość rynku ICT zmniejszyła się o 75,81 mld USD.  

„Od początku kryzysu uważnie śledzimy dane i aktualizujemy je obecnie co 3 tygodnie. Wyraźnie też widzimy pogłębiający się spadek nastrojów wśród decydentów. Obecna sytuacja stwarza ogromną szansę na przyspieszenie procesu transformacji w organizacjach i wdrożenie nowych modeli pracy zdalnej i zespołowej, obsługi klientów oraz zmianę formuły działania –  przestawienie się na sprzedaż i promocję online. Jednak wzrost popytu na rozwiązania do tego konieczne – takie jak chmura, narzędzia do zarządzania rozproszonym zespołem i do pracy zdalnej czy bezpieczeństwo zdalnego dostępu do sieci, nie zrównoważy w krótkim okresie spadku na rynku infrastruktury IT. Do tego kryzys wyhamowuje wszystkie projekty długofalowe, co też znacząco wpłynie na wynik w najbliższych miesiącach.” – mówi Ewa Lis-Jeżak, Dyrektor Zarządzający IDC Polska i Kraje Bałtyckie. 

Aktualne prognozy wskazują, że wartość rynku IT w Polsce spadnie o 5,5%. Jeszcze w styczniu 2020 roku prognozy wskazywały na 6% wzrost. Pomimo widocznych wzrostów w niektórych technologiach, takich jak narzędzia do pracy zdalnej, bezpieczeństwo czy usługi chmurowe, w większości segmentów branży IT widać spadki. Rynek IT w krajach Europy Środkowo-Wschodniej ma szanse skurczyć się w tym roku bardziej niż ich PKB.  

Niepewność gospodarcza oraz wstrzymanie dużych projektów spowodują w tym roku spadek na rynku usług IT w Europie o 3,82%, hardware o 12,5% i software o 4%.  

Całkowite wydatki na sprzęt w tym komputery i telefony, ulegną w tym roku znacznemu zmniejszeniu. Zaobserwowano co prawda w pierwszym kwartale 2020 roku 5% wzrost sprzedaży sprzętu komputerowego, jednakże Polacy kupowali tańsze urządzenia, co ostatecznie przełożyło się na 4% spadek wartości tego rynku. Dodatkowo na wyniki producentów komputerów w drugim kwartale wpłynie rządowy projekt Cyfrowa Szkoła – dwie transze po 186 i 180 mln zł przeznaczone na zakup łącznie ponad 100 tys. notebooków dla uczniów i nauczycieli, który został sfinansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Pierwsze półrocze będzie więc na plusie, jednak w całym roku przewiduje się spadek sprzedaży komputerów PC, laptopów i tabletów o ok. 5%. Inne kategorie sprzętu, takie jak serwery czy macierze, odnotują spadek o 2,1%. Wcześniejsza prognoza przewidywała wzrost o 4,2%. 

W styczniu prognozy IDC zakładały wzrost sprzedaży smartfonów w Polsce aż o 15,6%. Teraz, w najbardziej prawdopodobnej prognozie spadek ten wyniesie ok. 9,9%. Powodów jest kilka, w tym m.in. opóźnienia w dostawach czy przesunięcia premier nowych modeli. Opóźnia się również termin wprowadzenia sieci 5G w Polsce, w tym aukcja na częstotliwości dla operatorów. Wśród tabletów odnotowano największe spadki, bo aż o 39%. Stało się tak mimo dostawy w I kwartale tego roku 20 tys. tabletów do Poczty Polskiej.  

Według badania IDC wśród polskich użytkowników, 50% z nich planuje utrzymać wydatki na usługi IaaS, PaaS i SaaS, a jedna piąta przewiduje, że wydatki te mogą nawet wzrosnąć w stosunku do planowanych budżetów. Około 30% respondentów planuje wydać mniej niż planowało. Przewiduje się, że całkowite wydatki na oprogramowanie spadną, ponieważ firmy opóźniają nowe projekty i wdrożenia aplikacji. Jednakże coraz więcej danych będzie przechowywanych, zarządzanych i analizowanych w chmurze.   

Bardzo pozytywne wyniki za pierwszy kwartał największych globalnych dostawców usług w chmurze pozwalają mieć nadzieję na dalszy wzrost tego rynku. Chmura dzięki szybkiej dostępności i skalowalności jest dobrym modelem zakupu IT w czasie rynkowej niepewności i konieczności szybkiego korygowania budżetów IT. Oczekuje się, że inwestycje w IaaS w Europie wzrosną w tym roku o 21,36%, rynek PaaS i SaaS również będzie rósł dwucyfrowo. Zapewnienie większej elastyczności, praca zdalna czy zarządzanie rozproszonymi zespołami to teraz priorytet w zachowaniu ciągłości biznesowej. 

Zamiast prognozowanego jeszcze w styczniu wzrostu o 4,5% na rynku oprogramowania oczekujemy spadku o 2,5%. Jednocześnie rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa IT czy automatyzacji procesów typu Robotic Process Automation należą do kategorii, które będą utrzymywały sprzedaż na tym samym poziomie, a nawet wzrosną.  

Na wyniki rynku oprogramowania znaczący negatywny wpływ może mieć sytuacja w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw, które są dużo podatniejsze na zagrożenia, jakie niosą ze sobą gospodarcze zawirowania. Dodatkowo blokowane są duże, nowe projekty, które były wcześniej planowane w największych przedsiębiorstwach. 

Biorąc pod uwagę obecną sytuację, w której znoszone są niektóre ograniczenia, pierwsze oznaki ożywienia gospodarczego mogą być widoczne z początkiem 2021 roku. Będzie ono wynikało głównie z większego popytu na infrastrukturę jako usługę (IaaS), a w dalszej kolejności z popytu na sprzęt i oprogramowanie. Powrót rynku usług IT do poziomu przed COVID-19 zajmie więcej czasu.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: