Sprzęt Alcatela wykorzystywany w dwóch europejskich programach badawczych

Newsy
Żródło: Alcatel
Opinie: 8

Alcatel poinformował, że ruter rdzeniowy Alcatel 7770 IP MPLS i rozwiązanie do zarządzania dostępem Alcatel 7300 Advanced Services Access Manager (ASAM) odgrywają ważną rolę w dwóch europejskich programach badawczych — ATRIUM i MOICANE. Są to sieci służące do prezentowania nowoczesnych aplikacji telekomunikacyjnych pracujących w niezawodnej sieci szkieletowej IP udostępnianej przez ogólnoeuropejską sieć doświadczalną GÉANT. Najnowsza prezentacja miała miejsce na wystawie IST 2002 w Kopenhadze, gdzie najważniejsze europejskie sieci doświadczalne wspólnie pokazywały systemy prostej i bezpiecznej łączności umożliwiające korzystanie z szybkich aplikacji przeznaczonych dla klientów indywidualnych, takich jak wirtualne sale lekcyjne i laboratoria, wideokonferencje z wieloma uczestnikami oraz wideo na żądanie.

O prawdziwie ogólnoeuropejskim charakterze projektów ATRIUM i MOICANE świadczy uczestnictwo w nich wielu krajowych sieci doświadczalnych i edukacyjnych (National Research and Education Networks — NREN), takich jak Belnet (Belgia), FCCN (Portugalia), GARR (Włochy), GRNET (Grecja), POL-34 (Polska), RedIRIS (Hiszpania), Renater (Francja) i RoEduNet (Rumunia). Wszystkie te sieci są członkami projektu GÉANT, w którym są zaangażowane łącznie 32 sieci NREN z całej Europy. W zapewnieniu połączeń umożliwiających prezentacje w Kopenhadze ważną rolę odegrała współpraca skandynawskiej sieci regionalnej NORDUnet.

„Wykorzystanie platformy rdzeniowej Alcatel 7770 IP/MPLS i platformy dostępowej 7300 w takich zaawansowanych, międzynarodowych sieciach to znakomita sposobność zaprezentowania rozwiązań klasy operatorskiej Alcatela. Systemy te znacznie zwiększają niezawodność i poszerzają możliwości różnicowania usług, dzięki czemu sieci IP stają się bardziej ekonomiczne" — powiedział Michel Rahier, prezes działu sieci szerokopasmowych Alcatela. „Wysoko oceniamy rolę prowadzonej przez DANTE sieci GÉANT oraz pomoc krajowych sieci doświadczalnych i edukacyjnych w zapewnieniu połączeń międzysieciowych. Miało to kluczowe znaczenie dla pomyślnego uruchomienia ogólnoeuropejskiej sieci ATRIUM".

„Uczestnictwo w projekcie umożliwia nam wzięcie udziału w eksperymencie związanym z budową zaawansowanych aplikacji tworzących środowisko, w którym będą użytkowane terabitowe sieci optyczne oraz rutery" – powiedział dr inż. Maciej Stroiński, dyrektor techniczny Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. „Eksperymenty te mają dla nas duże znaczenie bowiem realizujemy wraz z całym polskim sieciowym środowiskiem naukowym budowę optycznej sieci krajowej łączącej 21 miejskich sieci akademickich w ramach projektu PIONIER (Polski Internet Optyczny)".

„Zbudowanie w Europie stabilnej gospodarki opartej na informatyce wymaga szerokiego dostępu do zaawansowanej infrastruktury obsługującej nowe, wymagające usługi i aplikacje" — powiedział Pietro Polese, kierownik projektu MOICANE w Alcatel Italia. „Opracowanie kompleksowych usług IP nowej generacji, które umożliwią komunikację za pomocą różnych rozwiązań dostępowych z zapewnieniem gwarantowanej jakości usług (QoS), będzie miało ogromne znaczenie dla użytkowników sieci szerokopasmowych w Europie i przyczyni się do wzrostu konkurencyjności małych i średnich firm. Dzięki współpracy MOICANE i GÉANT Alcatel może zaprezentować w złożonym środowisku swoje najnowocześniejsze rozwiązania DSL rozpoznające protokół IP oraz serię rozwiązań dla przedsiębiorstw z dziedziny telefonii IP".

Informacje o projekcie ATRIUM
ATRIUM oferuje społeczności badaczy zaawansowane środowisko testowe zawierające jedyny, jak dotąd, wyprodukowany w Europie ruter terabitowy. Aby pokonać ograniczenia klasycznego rutingu opartego na zasadzie wyboru najkrótszej trasy, opracowano technikę MPLS (Multiprotocol Label Switching — wieloprotokołowe przełączanie etykiet). MPLS działa na granicy warstwy drugiej i trzeciej modelu OSI i może być przesyłany w dowolnej infrastrukturze łącza danych.Konsorcjum ATRIUM, w którego skład wchodzą uniwersytety, producenci oraz operatorzy sieci, zamierza eksperymentalnie wypróbować i ocenić te nowoczesne rozwiązania, wykorzystując zaawansowane środowisko testowe, które będzie obsługiwać funkcje gwarantowania jakości usług (QoS), a także umożliwi szybkie usuwanie awarii łączy lub węzłów.

Informacje o projekcie MOICANE
Projekt MOICANE udostępnia oparte na projekcie pilotażowym IP-QoS wirtualne środowisko laboratoryjne, które pozwala partnerom prowadzącym badania (uniwersytetom, instytutom badawczym, producentom i operatorom sieci) współużytkować wiedzę, doświadczenie oraz urządzenia w celu uzyskania korzystnej synergii. W projekcie tym wykorzystuje się rozproszone, sieciowe środowisko testowe łączące 9 zdalnych „wysp" sieciowych o zróżnicowanych technologiach dostępowych (LAN, xDSL, optyczne i bezprzewodowe sieci DECT, IEEE 802.11d). Ich integracja w rzeczywistym środowisku umożliwi analizę funkcjonowania zaawansowanych aplikacji, takich jak wideo na żądanie czy e-nauczanie. http://www.moicane.com

Informacje o projekcie GÉANT
GÉANT to ogólnoeuropejska, gigabitowa sieć doświadczalna, która umożliwia naukowcom europejskim konkurowanie na arenie międzynarodowej. GÉANT udostępnia im światowej klasy sieć szkieletową, która oferuje niezbędną w badaniach na tak wysokim poziomie przepływność i funkcje gwarantowania jakości usług (QoS). Sieć ta umożliwi powstawanie w Europie „wirtualnych laboratoriów" i „wirtualnych instytutów".

Informacje o Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) powstało w 1993 roku z inicjatywy Komitetu Badań Naukowych. Decyzją Konferencji Rektorów miasta Poznania PCSS zostało afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk. Do głównych zadań PCSS należy zarządzanie krajową szerokopasmową siecią naukową POL-34/622 oraz Miejską Siecią Komputerową POZMAN. Ponadto PCSS dostarcza użytkownikom ze środowiska naukowego usług obliczeń dużej mocy. PCSS jest aktywne w wielu projektach krajowych i europejskich w zakresie sieci nowej generacji (Next Generations Networks), GRID-ów oraz portali.

Informacje o instytucji DANTE
DANTE to instytucja mająca siedzibę w Cambridge w Wielkiej Brytanii, której zadaniem jest opracowywanie zaawansowanych usług sieciowych dla europejskiej społeczności badawczo-edukacyjnej oraz zarządzanie tymi usługami. Jest ona partnerem koordynującym konsorcjum GÉANT odpowiedzialnym za budowę sieci GÉANT.

Opinie:

Opinie archiwalne (8):

Komentuj

Komentarze / 8

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: