Średnio pracownik Grupy Orange zarabiał około 9 tys. zł - prezes zarobił 6 mln

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Średnio pracownik Grupy Orange zarabiał około 9 tys. zł - prezes zarobił 6 mln

Według stanu na 31 grudnia 2022 r. zatrudnienie w Grupie Orange Polska wynosiło 9764 etatów (w tym spółka NetWorkS!). W stosunku do stanu z końca grudnia 2021 r. poziom zatrudnienia w Grupie Orange Polska obniżył się o 6,6%.

Obniżenie zatrudnienia w Orange Polska to głównie efekt realizacji Umowy Społecznej zawartej na lata 2022-2023 w Orange Polska S.A. W ramach tej umowy w 2022 r. ze spółki odeszło 760 osób. Wysokość średniej odprawy dla pracowników Orange Polska S.A. odchodzących w ramach Umowy Społecznej wyniosła w 2022 r. 95,3 tys. zł.

Orange korzystał jednak nadal z prawie 2.4 tys. osób zatrudnionych poprzez firmy outosourcingowe.

W 2022 r. rekrutacja zewnętrzna w Orange Polska wyniosła 586 osoby. Rekrutacje dotyczyły głównie struktur sprzedażowych i obsługi klientów w Orange Polska S.A.

Umowa Społeczna 2022-2023 określa m.in. wielkość odejść dobrowolnych na w okresie tych dwóch lat na poziomie 1400 osób oraz pakiet finansowy dla pracowników odchodzących z Orange Polska w ramach odejść dobrowolnych.

19 października 2022 r. zostało zawarte z Partnerami Społecznymi Porozumienie określające szczegółowe zasady postępowania w sprawach realizacji w roku 2023 Umowy Społecznej 2022-2023. W jego ramach określono dla Orange Polska S.A. limit odejść pracowników na poziomie 640 a także zasady odejść dobrowolnych. Wskazany na rok 2023 limit odejść zawarty jest w maksymalnej liczbie odejść jaka została określona na 2 lata w Umowie Społecznej 2022-2023.

19 października 2022 r. Orange Polska S.A. zawarła także z zakładowymi organizacjami związkowymi Uzgodnienie określające zasady wzrostu w 2023 roku wynagrodzeń zasadniczych pracowników Orange Polska S.A., objętych PUZP oraz Porozumienie wprowadzające nowe przedziały płacowe (widełki wynagrodzeń) od 1 stycznia 2023 r.

Uzgodnienie na rok 2023 określa wysokość środków finansowych przeznaczonych na podwyżki wynagrodzeń zasadniczych na poziomie 5,0%. Podwyżki dokonywane będą od 1 sierpnia 2023 r. i obejmą nie mniej niż 50 % pracowników.

Dostosowując się do warunków rynkowych Orange Polska również podniósł w latach 2022-2023 minimalne wynagrodzenie zasadnicze brutto z 3000 zł do poziomu 3700 zł.

Średnio pracownik Grupy Orange zarabiał około 9 tys. zł. Członkowie zarządu zarabiali "nieco więcej" od średniej. Prezes Orange zarobił przez rok około 6 mln zł.

 

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: