Stacjonarna TP w 2009 r. - rośnie broadband i telewizja

Newsy
Żródło: TP S.A.
Opinie: 1

Wyniki za 2009 rok w segmencie telefonii stacjonarnej Grupy TP:

Spadek przychodów (-5,3%), spowodowany:

Wpływ decyzji regulacyjnych (-3,1%)

Wzrost o >9% w segmencie usług dostępu szerokopasmowego nie wystarczył do zrównoważenia skutków wypierania telefonii stacjonarnej przez telefonię komórkową (-2,1%)

Wzrost całkowitej liczby łączy szerokopasmowych +8,4% i ARPU8 z usług detalicznych +1%

Koncentracja na wartości – w strukturze sprzedaży najpopularniejsza jest opcja 1 Mb/s, a szybko rośnie udział opcji 2 Mb/s

16% klientów detalicznych szerokopasmowego dostępu do internetu Grupy TP korzysta z łączonej oferty 2P (broadband + TV)

Marża EBITDA na prawie niezmienionym poziomie, dzięki Programowi Optymalizacji Kosztów 2009

Wzrost kosztów międzynarodowego ruchu tranzytowego oraz kosztów dotyczących sieci i systemów informatycznych wskutek osłabienia złotego

Wzrost kosztów dotyczących nieruchomości, głownie w związku z najmem budynków w Warszawie (od H2 2008)

Kluczowe wskaźniki

Telefonia stacjonarna

2009

Zmiana rok do roku

Przychody (w mln zł)

9 863

-5,3%

Przychody z usług dostępu szerokopasmowego

1 578

+9,1%

Liczba łączy stacjonarnych (w tys.)

8 288

-6,9%

Liczba łączy szerokopasmowych (w tys.)

2 652

+8,4%

Liczba klientów usług TV (w tys.)

372

×3,3

Marża EBITDA

41,2%

-0,1 pp

Usługi telefonii stacjonarnej Grupy TP znajdują się nadal pod silną presją regulacyjną oraz ze strony konkurencji. Przy spadku wartości całego rynku usług telefonii stacjonarnej o 5,6% w 20099 roku, Grupa TP zdołała ograniczyć negatywny wpływ tej tendencji na swoje przychody, które zmniejszyły się w skali roku o -5,3%. Spadek przychodów wynikał przede wszystkim z obniżenia cen połączeń do sieci komórkowych po obniżce stawek MTR na rynku telefonii komórkowej. Szacuje się, że decyzje regulacyjne przyczyniły się w skali roku do zmniejszenia przychodów o 3,1%. Wyłączając wpływ decyzji regulacyjnych, przychody z usług telefonii stacjonarnej zmniejszyły się o ok. 2,2% (rok do roku), a postępujący spadek przychodów z usług głosowych został po części zrównoważony przez wzrost przychodów z szerokopasmowego dostępu do internetu, transmisji danych i usług hurtowych. Warto podkreślić, że liczba abonentów usług telewizyjnych wzrosła w porównaniu z 2008 +300%, a ponad 16% klientów szerokopasmowego dostępu do internetu korzysta także z usług telewizyjnych TP; jest to kluczowe narzędzie wykorzystywane do utrzymania klientów.
Marża EBITDA w telefonii stacjonarnej zmniejszyła się -0,1 punktu procentowego, do czego przyczynił się spadek przychodów, wzrost kosztów dotyczących sieci i systemów informatycznych (wskutek zmian kursów walutowych) oraz wzrost kosztów najmu nieruchomości (wynikający z umowy leasingu zwrotnego budynków w Warszawie). Powyższe czynniki zostały częściowo zrównoważone poprzez Program Optymalizacji Kosztów 2009.

Opinie:

Opinie archiwalne (1):

Komentuj

Komentarze / 1

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: