Strata Elektrimu

Newsy
Opinie: 0

W pierwszym kwartale tego roku Elektrim stracił 7,2 mln zł przy przychodach ze sprzedaży wynoszących 53,4 mln zł (wyniki nieskonsolidowane). Strata na działalności operacyjnej wyniosła 31,4 mln zł. Na koniec kwartału spółka utworzyła rezerwy na podatek dochodowy w wysokości 1,52 mld zł oraz pozostałe rezerwy na 21 mln zł. Zobowiązania warszawskiego holdingu spadły nieznacznie w porównaniu z I kw. roku 2000 do 3,94 mld zł.
Na dzień 31 marca Elektrim posiadał środki pieniężne w wysokości 218 mln zł oraz papiery wartościowe za 25,1 mln zł. Koszty ogólnego zarządu spółki wzrosły z 33,2 do prawie 50 mln zł.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: