Szeptel podwyższa kapitał

Newsy
Opinie: 0

SZEPTEL SA zadecydował  o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez publiczną emisję akcji. Kapitał zakładowy wynoszący 10.600.000,00 (dziesięć milionów sześćset tysięcy) złotych zostanie podwyższony o kwotę od 3.000.000,00 (trzy miliony) do 7.950.000,00 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych to jest do kwoty nie mniejszej niż 13.600.000,00 (trzynaście milionów sześćset tysięcy) i nie większej niż 18.550.000,00 (osiemnaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: