Szeptel SA współpracuje z Tele Danmark A/S

Newsy
Żródło: PAP
Opinie: 0
Opinie: 0

Zarząd Szeptel SA informuje, iż w dniu 5 kwietnia 2001 r. zawarł z Tele Danmark Internet A/S, spółką z grupy Tele Danmark A/S, umowę opisującą założenia strategicznej współpracy. Umowa odnosi się do realizowanej przez Szeptel inwestycji w ogólnopolską sieć szkieletową oraz dostępową.
Zgodnie z umową Tele Danmark Internet A/S będzie świadczył na rzecz Szeptel usługi w zakresie dostarczenie fachowej wiedzy związanej z:

  • budową, rozwojem i zarządzaniem ogólnopolską siecią telekomunikacyjną,

  • projektowaniem systemu telekomunikacyjnego z ujęciem długoterminowego planu rozwoju oraz zgodności platform dostarczonych przez różnych producentów sprzętu, a także negocjacją warunków z dostawcami urządzeń,

  • przygotowaniem platformy IT niezbędnej do wykonania założeń biznes planu,

  • realizacją ogólnopolskiej sieci sprzedaży i obsługi klienta,

  • tworzeniem i zarządzaniem usługami,

  • pozyskiwaniem wykwalifikowanych pracowników,

  • budową międzynarodowych punktów styku między siecią Szeptel a Tele Danmark

Dodatkowo strony zobowiązały się do zawarcia umowy o dystrybucję, na terenie Polski, usług dostarczanych przez Tele Danmark Carrier Services, umowy o preferencyjnej współpracy w zakresie obsługi przez Szeptel międzynarodowych klientów Tele Danmark na terenie Polski oraz wsparcia Szeptel w zawarciu umów o preferencyjnej współpracy z podmiotami związanymi kapitałowo z Tele Danmark, w tym Net2Net/Zillion oraz Polkomtel. W zamian za świadczone usługi Tele Danmark Internet A/S uzyska opcje na zakup akcji Szeptel co zostanie uzgodnione w odrębnej umowie oraz zwrot poniesionych kosztów. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: