Polski rząd: sztuczna inteligencja do 2030 r. pozwoli zautomatyzować 50% czasu pracy w Polsce

Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
Polski rząd: sztuczna inteligencja do 2030 r. pozwoli zautomatyzować 50% czasu pracy w Polsce

Rada Ministrów polskiego rządu przyjęła dokument pod tytułem Polityka Rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce

Nowe technologie i rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję mają coraz większy wpływ na budowanie potencjału narodowych gospodarek. Polska także chce tę szansę wykorzystać. „Polityka rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce” pomoże w realizacji tego zamierzenia – powiedział minister Marek Zagórski. - To dokument, co do zasady, żywy. Chcemy, aby się zmieniał. Mamy bowiem do czynienia z dziedziną, która rozwija się bardzo dynamicznie - dodał.

Według rządu, rozwój AI w Polsce zwiększy dynamikę PKB o 2,65 pp w każdym roku. Do 2030 r. pozwoli zautomatyzować ok. 49% czasu pracy w Polsce.

Razem z biznesem, ekspertami i organizacjami społecznymi opracowaliśmy ponad 200 konkretnych działań odnoszących się do najróżniejszych aspektów rozwoju Sztucznej Inteligencji – od zmian regulacyjnych po wsparcie finansowe – powiedziała Justyna Orłowska, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech.  Będą regularnie uzupełniane i aktualizowane w wyniku dalszych rozmów z partnerami biznesowymi i społecznymi. Chcemy by pierwsze efekty były widoczne jak najszybciej – dodała.

Dokument określa działania i cele dla Polski w perspektywie krótkoterminowej (do 2023 r.), średnioterminowej (do 2027 r.) i długoterminowej (po 2027 r.).

Podzielono je na sześć obszarów:

  • AI i społeczeństwo – działania, które mają uczynić z Polski jednego z większych beneficjentów gospodarki opartej na danych, a z Polaków - społeczeństwo świadome konieczności ciągłego podnoszenia kompetencji cyfrowych.
  • AI i innowacyjne firmy – wsparcie polskich przedsiębiorstw AI, m.in. tworzenie mechanizmów finansowania ich rozwoju, współpracy start up-ów z rządem.
  • AI i nauka – wsparcie polskiego środowiska naukowego i badawczego w projektowaniu interdyscyplinarnych wyzwań lub rozwiązań w obszarze AI, m.in. działania mające na celu przygotowanie kadry ekspertów AI.
  • AI i edukacja – działania podejmowane od kształcenia podstawowego, aż do poziomu uczelni wyższych – programy kursów dla osób zagrożonych utratą pracy na skutek rozwoju nowych technologii, granty edukacyjne.
  • AI i współpraca międzynarodowa – działania na rzecz wsparcia polskiego biznesu w zakresie AI oraz rozwój technologii na arenie międzynarodowej.
  • AI i sektor publiczny – wsparcie sektora publicznego w realizacji zamówień na rzecz AI, lepszej koordynacji działań oraz dalszym rozwoju takich programów jak GovTech Polska.

Dokument to efekt kilkunastomiesięcznych prac i konsultacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Pierwszy projekt, w wersji pt. „Polityka Rozwoju Sztucznej Inteligencji w Polsce na lata 2019 – 2027” poddano konsultacjom publicznym i prekonsultacjom rządowym w sierpniu i wrześniu 2019 r. Wzięło w nich udział 46 podmiotów.

Polityka rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce zakłada stworzenie, w ramach struktur rządu - przy ministrze ds. informatyzacji - zespołu zadaniowego, którego celem będzie monitorowanie jej wdrożenia w Polsce, a także koordynacja działań.

Co roku każde z ministerstw będzie, w swoim obszarze, przedstawiać szczegółowe plany działań wdrażania AI. Będą regularnie poddawane ocenie ekspertów, powstaną również specjalne zespoły doradzające instytucjom publicznym jak najskuteczniej wdrażać tę technologię.

Dokument jest w załączeniu.

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: