T-Mobile o sprzęcie ZTE i Huawei - ryzyko wymiany nie spada

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
T-Mobile o sprzęcie ZTE i Huawei - ryzyko wymiany nie spada

Deutsche Telekom w swoim najnowszym raporcie finansowym za 2023 rok porusza problem infrastruktury dostarczonej przez Huawei. Fragment ten znajduje się w dziale strategiczne zagrożenia i możliwości.

DT pisze:

Współpracę z chińskimi dostawcami utrudnia utrzymujący się konflikt handlowy między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Od 2020 r. Stany Zjednoczone ograniczają korzystanie z amerykańskiej technologii przez chińskich dostawców ze względów bezpieczeństwa. Wywierają również presję na inne kraje, aby zrobiły to samo.

Sytuacja na rynku niemieckim przedstawia się następująco:

W Niemczech ustawodawca przyjął w 2021 r. drugą ustawę o zwiększeniu bezpieczeństwa systemów informatycznych lub ustawę o bezpieczeństwie IT 2.0 (IT-Sicherheitsgesetz 2.0). Wszyscy operatorzy 5G muszą powiadomić władze o nowych krytycznych komponentach i ich dostawcach zgodnie z katalogiem wymogów bezpieczeństwa zgodnie z ustawą o telekomunikacji i przed pierwszym uruchomieniem. Jeśli rząd federalny ma obawy dotyczące bezpieczeństwa, może wprowadzić ogólny zakaz korzystania z usług niektórych producentów.

Aktualne działania DT w Niemczech:

Sam Deutsche Telekom od dawna kontroluje komponenty o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa przed instalacją i na bieżąco po uruchomieniu. W 2023 r., na mocy ustawy o bezpieczeństwie IT 2.0, Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Wspólnoty (BMI) zwróciło się do niemieckich operatorów sieci o zidentyfikowanie wszystkich komponentów 5G od chińskich dostawców Huawei i ZTE, które zostały już zainstalowane, oraz o odpowiednie powiadomienie władz. Chociaż BMI mówi o bezstronnym przeglądzie, istnieją publiczne spekulacje na temat możliwości, że w Niemczech w 2024 r. ustalenia mogą doprowadzić do zakazu lub ograniczeń dotyczących wdrażania chińskiego sprzętu w niektórych częściach sieci, w określonych ramach czasowych.

DT pisze także o sytuacji w Polsce:

W innych krajach, takich jak Austria, Czechy i Polska, nadal istnieje możliwość, że komponenty od dostawców infrastruktury krytycznej będą musiały zostać wymienione w określonych terminach.

Deutsche Telekom podnosi poziom ryzyka do bardzo wysokiego pisząc:

W porównaniu z 2022 r. podnieśliśmy znaczenie ryzyka w kategorii "Strategiczne wdrożenie i integracja" z wysokiego do bardzo wysokiego, ze względu na znaczne koszty, które mogą zostać poniesione w przypadku retrospektywnego nakazu usunięcia komponentów.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: