T-Mobile rozpoczął walkę z Elektrimem

Newsy
Żródło: Elektrim
Opinie: 11

Elektrim poinformował, iż w postępowaniu toczącym się przed Międzynarodowym Centrum Arbitrażowym przy Austriackiej Izbie Gospodarczej w Wiedniu w sprawie z powództwa T-Mobile Deutschland przeciwko Elektrimowi, T-Mobile stoi na stanowisku, iż brak jest podstaw do jakiegokolwiek podwyższenia ceny z tytułu wykonania Opcji Kupna (tzw. Call Option) a ponadto wniósł o zasądzenie na jego rzecz odszkodowania w wysokości 1,211 mld euro.

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: