Tak działa satelitarny internet Starlink w Polsce

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Tak działa satelitarny internet Starlink w Polsce

Ookla przedstawiła nowe dane dotyczące działania usługi Starlink w Europie.

Wyniki Starlink były najszybsze wśród wszystkich badanych dostawców usług satelitarnych.

Prędkości Starlink kwartał do kwartału poprawiły się lub pozostały na tym samym poziomie (od 5% do -5%) w 23 krajach, podczas gdy w 4 krajach spadły.

Wśród 27 krajów europejskich, które przebadano, Starlink miał medianę prędkości pobierania większą niż 100 Mb/s w 14 krajach, większą niż 90 Mb/s w 20 krajach i większą niż 80 w 24 krajach, a tylko trzy kraje nie osiągnęły 70 Mb/s.

Na pierwszy rzut oka mediana prędkości pobierania Starlink z roku na rok jest mniej więcej taka sama (-5% do 5%) lub lepsza (ponad 5%) od II kwartału 2022 r. do II kwartału 2023 r. w 15 krajach i wolniejsza (spadek o ponad 5%) w 8 krajach.

Wśród 27 krajów, które przebadano w drugim kwartale 2023 r., Starlink miał prędkości szybsze niż łączna prędkość wszystkich dostawców stacjonarnych usług szerokopasmowych w 11 krajach (Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Grecja, Irlandia, Włochy, Łotwa i Wielka Brytania). Prędkości te były szczególnie wyższe w Chorwacji i Grecji w przypadku Starlink, odpowiednio od 94,41 Mb/s do 45,24 Mb/s i od 108,97 Mb/s do 44,09 Mb/s w 2. kwartale 2023 r.

Prędkości były mniej więcej takie same w czterech krajach (Finlandia, Słowenia, Niemcy i Litwa), a prędkości były wolniejsze niż łączne prędkości dostawców stacjonarnych usług szerokopasmowych w 12 krajach, w szczególności w Polsce, Hiszpanii, Rumunii, Danii i Francji, które odnotowały od 50% do 105% szybsze łączne prędkości stacjonarnych usług szerokopasmowych niż Starlink.

Patrząc na wyniki od I kwartału 2023 r. do II kwartału 2023 r., mediana prędkości pobierania dla Starlink pozostała mniej więcej taka sama (od 5% do -5%) w 23 krajach, a spadła w czterech krajach. To wielka sprawa, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że Starlink miał medianę prędkości pobierania większą niż 100 Mb / s w 14 krajach, większą niż 90 Mb / s w 20 krajach i większą niż 80 w 24 krajach - przy czym tylko trzy kraje nie osiągnęły 70 Mb / s.

Starlink w Szwajcarii miał jedną z najszybszych median prędkości pobierania wśród krajów ze Starlink w drugim kwartale 2023 r. na poziomie 122,47 Mb / s, a następnie Dania (117,38 Mb / s), Austria (111,91 Mb / s), Belgia (111,20 Mb / s), Węgry (108,97 Mb / s), Francja (107,56 Mb / s), Irlandia (104,42 Mb / s), Estonia (102,38 Mb / s), Portugalia (101,75 Mb / s) i Łotwa (100,94 Mb / s). Szwecja, Włochy, Bułgaria i Wielka Brytania uplasowały się na kolejnych pozycjach z prędkościami powyżej 100 Mb/s.

Prędkości wysyłania dla Starlink w większości przypadków znacznie spadły z roku na rok, przy czym tylko Wielka Brytania wykazała lepszą medianę prędkości wysyłania w 2. kwartale 2023 r. spośród 27 badanych krajów. Jednak patrząc kwartał do kwartału, prędkości wysyłania w 2 kwartale 2023 r. dla Starlink pozostały mniej więcej takie same lub poprawiły się w 25 z 27 krajów, przy czym tylko Grecja i Irlandia wykazały spadki.

W przypadku prędkości wysyłania, Starlink we wszystkich 27 badanych krajach miał prędkości wysyłania od 10 Mb/s do 15 Mb/s, z wyjątkiem Portugalii (17,70 Mb/s), Węgier (16,91 Mb/s), Chorwacji (16,12 Mb/s), Bułgarii (15,93 Mb/s), Rumunii (15,82 Mb/s), Hiszpanii (15,79 Mb/s) i Polski (9,11 Mb/s). Starlink w Grecji był jedynym przypadkiem dostawcy satelitarnego w Europie, który miał prędkość wysyłania większą niż łączna prędkość wszystkich dostawców stacjonarnych razem wziętych, 12,97 Mb/s dla Starlink do 7,85 Mb/s dla wszystkich dostawców stacjonarnych usług szerokopasmowych razem wziętych.

Jako dostawca Internetu satelitarnego na niskiej orbicie okołoziemskiej (LEO), Starlink ma przewagę nad niektórymi konkurentami satelitarnymi, którzy polegają na bardziej odległych konstelacjach satelitów geosynchronicznych (GEO) i średniej orbity okołoziemskiej (MEO). Jednak po raz kolejny, wszystkie agregaty wszystkich dostawców stacjonarnych usług szerokopasmowych w Europie miały znacznie niższe opóźnienia wielu serwerów niż Starlink, Viasat (które miały opóźnienia powyżej 600 ms). Biorąc to pod uwagę, Starlink nadal odnotowywał opóźnienia poniżej 60 ms w Wielkiej Brytanii (51,26 ms), Hiszpanii (53,37 ms), Portugalii (55,84 ms) i Belgii (59,34 ms). W przypadku Starlink opóźnienia dla wielu serwerów w większości krajów wynosiły od 60 do 90 ms.

Speedtest - Starlink

Speedtest - Starlink

Speedtest - Starlink

Speedtest - Starlink

Speedtest - Starlink

Speedtest - Starlink

Speedtest - Starlink

Speedtest - Starlink

Speedtest - Starlink

Speedtest - Starlink

Speedtest - Starlink

Speedtest - Starlink

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: