TELE2 Polska inauguruje kampanię No CO2

Newsy
Żródło: Tele 2
Opinie: 0

Firma TELE2 Polska przedstawiła raport z wyników badania „Świadomość ekologiczna Polaków”. Publikacją raportu zainaugurowana została kampania No CO2 – nie dla niepotrzebnej emisji dwutlenku węgla.

Kampania No CO2 jest jednym z elementów zaangażowania strategicznego TELE2 i realizacją ósmej zasady inicjatywy Global Compact, dotyczącej podejmowania działań mających na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej w tym praktyk, które dążą do oszczędności energii oraz redukcji emisji dwutlenku węgla.

- Szwedzkie korzenie TELE2 odzwierciedlają nasz styl działania. Dlatego hasło „Po co płacić więcej?” rozumiemy nie tylko w kontekście oszczędności i gospodarności, ale również ekologii – mówi Piotr Nesterowicz, Dyrektor Generalny TELE2 Polska.

CO2 i globalne ocieplenie – to dla Polaków pojęcia z bliżej nieokreślonym przełożeniem na codzienne decyzje. W zdecydowanej większości przedstawiane są przez media w kontekście m. in. globalnych problemów z dostępnością wody pitnej, falami upałów, powodzi, suszy i dymiących kominów gigantycznych kombinatów. Z badań TNS OBOP, wykonanych na zlecenie TELE2 wynika, że Polacy nie dostrzegają konkretnych powiązań na płaszczyźnie ekologia-ekonomia, dlatego trudno jest im odpowiedzieć na pytanie w jakim stopniu sami wpływają na emisję CO2 i co zrobić żeby nie płacić więcej niż jest to konieczne – zarówno w wymiarze ekologicznym jak i ekonomicznym.

Dlatego firma TELE2 Polska podjęła decyzję o zainicjowaniu kampanii na rzecz ograniczenia emisji dwutlenku węgla przez gospodarstwa domowe.

- Decydując się na kampanię No CO2, braliśmy pod uwagę spójność prowadzonych działań. Nasze produkty pozwalają minimalizować emisję dwutlenku węgla - np. szybkie łącza internetowe umożliwiają odbycie telekonferencji zamiast podróży samolotem, czy samochodem. A ponieważ TELE2 jest firmą pochodzącą ze Szwecji, eksponujemy wartości, które wiążą się z tym krajem: ekologia, prostota, funkcjonalność – dodaje Piotr Nesterowicz.

Kampania No CO2 jest przedsięwzięciem długoterminowym, uwzględniającym szereg działań skierowanych do pracowników, klientów TELE2 oraz szerokiej opinii publicznej. Kampania będzie przebiegać na kilku płaszczyznach: zdefiniowanie problemu, zwrócenie uwagi, zachęcenie do podejmowania działań poprzez eksponowanie przykładów.

Uruchomiona została również strona internetowa www.noco2.pl.

Opiekę merytoryczną nad kampanią objęła Fundacja Nasza Ziemia. Patronami są SGH Katedra Ekonomii Środowiska i Zasobów Naturalnych oraz Newsweek Polska.

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: