Tele2: TP perfidna i antykonkurencyjna

Newsy
Żródło: Tele 2
Opinie: 1

Tele2 Polska (należące do Netii) wydało oświadczenie dotyczące pozwu Telekomunikacji Polskiej z 4 grudnia br.. Oto treść tego oświadczenia:

Tele2 Polska uważa roszczenia TP za bezzasadne

Tele2 Polska uważa pozew TP za całkowicie bezzasadny, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że TP świadczy usługę WLR dla PTK Centertel dokładnie po takich samych stawkach, jakie kwestionuje w przypadku Tele2 Polska. Fakt, że umowa na WLR pomiędzy TP i PTK Centertel (Orange) jest jedyną tego typu dobrowolnie zawartą przez byłego monopolistę dobitnie świadczy o antykonkurencyjnym zachowaniu TP.

Polityka TP wobec operatorów alternatywnych jest perfidna - najpierw odmawia podpisania z nimi umowy WLR, co zmusza Prezesa UKE do wydania decyzji, a potem żąda od operatora zwrotu wartości wykonywanego na podstawie tej decyzji - zdaniem zaś TP - nienależnego świadczenia.

Wydaje się, że jedynie podział funkcjonalny, a wręcz strukturalny, może skłonić TP do tego, żeby innych operatorów traktowała tak samo jak swoją spółkę córkę (PTK Centertel), czyli pozwalała na współpracę na bazie dobrowolnie podpisanej umowy.

Podkreślić należy, że wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 10 grudnia 2007 r., na który powołuje się TP, nie jest prawomocny. Sąd Apelacyjny skierował w tej sprawie pytanie do Sądu Najwyższego z uwagi na istnienie zagadnienia prawnego budzącego poważne wątpliwości.

Opinie:

Opinie archiwalne (1):

Komentuj

Komentarze / 1

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: