Tele2 walczy o WLR

Newsy
Żródło: Tele 2
Opinie: 0

Tele2 Polska zwróciła się do Telekomunikacji Polskiej z wnioskiem o zawarcie nowej umowy, określającej warunki hurtowego dostępu do sieci (abonament w ramach WLR). Umowa przesłana do TP jest, według Tele2, w pełni zgodna ze wzorem umowy załączonym do oferty ramowej wydanej przez Prezesa UKE w dniu 8 kwietnia br. (RIO 2008). Zgodnie z art. 43 ust. 6 ustawy Prawo telekomunikacyjne, TP jest zobowiązania do zawierania umów na warunkach nie gorszych niż określone w RIO.

Nowa oferta ramowa, na podstawie której Tele2 wnioskuje o podpisanie umowy z TP, jest wynikiem przeprowadzenia analiz rynków 8 i 9 i uznania TP za przedsiębiorcę o znaczącej pozycji rynkowej na tych rynkach oraz nałożenia w związku z tym na TP odpowiednich obowiązków regulacyjnych. Te obowiązki zostały zaakceptowane przez Komisję Europejską, a jednym z nich jest również obowiązek świadczenia usługi hurtowego dostępu do sieci (WLR).

Ponieważ umowa jest zgodna ze wzorem załączonym do oferty - a więc nie wymaga żadnych dyskusji - Tele2 oczekuje, że TP niezwłocznie przystąpi do jej podpisania.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: