Telekomunikacja Polska w II kw. 2010 r. - usługi stacjonarne

Newsy
Żródło: TP S.A.
Opinie: 0

Wyniki Telekomunikacji Polskiej w II kw. 2010 (telefonia stacjonarna)

Pierwsze sygnały poprawy trendu w zakresie przychodów – spadek o 8,7% rok do roku w 2 kw. 2010, w porównaniu ze spadkiem o 10,5% w 1 kw.

Ograniczenie spadku łączy stacjonarnych do ok. 143 tys. w 2 kw. w porównaniu ze spadkiem o 183 tys. w 1 kw.

Stabilizacja liczby klientów usług szerokopasmowego dostępu do internetu

Uruchomiony plan działań na drugą połowę roku w celu przywrócenia wzrostu w tym segmencie

20% abonentów usług detalicznych szerokopasmowego dostępu do internetu Grupy TP korzysta z łączonej oferty 2P, która jest kluczowym narzędziem utrzymania klientów

Marża EBITDA na poziomie 37,6%, pomimo wpływu zdarzeń jednorazowych

Kluczowe wskaźniki

Telefonia stacjonarna

2 kw. 2010

2 kw. 2009

Zmiana

1 po ł . 2010

1 po ł . 2009

Zmiana

Przychody (w mln zł)

2 288

2 505

-8,7%

4 599

5 087

-9,6%

Przychody z usług szerokopasmowego dostępu do internetu.

385

398

-3,3%

777

788

+1,4%

Liczba łączy stacjonarnych (w tys.) 8 029 8 605 -6,7%
Liczba dostępów szerokopasmowych (w tys.) 2 707 2 571 +5,3%

Liczba klientów usług TV (w tys.)

 

453 239 +89%

Marża EBITDA

37,6%

40,8%

-3,2 pp

38,7%

41,6%

-2,9 pp

Trend w segmencie usług telefonii stacjonarnej Grupy TP osiągnął punkt zwrotny: przychody z tych usług zmniejszyły się w ujęciu rocznym o 8,7% w porównaniu ze spadkiem o 10,5% w pierwszym kwartale. Spadek przychodów rok do roku wynikał przede wszystkim z obniżki cen połączeń z sieci stacjonarnych do sieci komórkowych (wprowadzonej przez Regulatora w listopadzie 2009 roku), a także ze strukturalnego6 zmniejszania się liczby łączy stacjonarnych. Jednak w drugim kwartale spadek liczby łączy stacjonarnych został ograniczony do 143 tys., podczas gdy w pierwszym kwartale wyniósł on 183 tys., a w drugim kwartale 2009 roku do 220 tys. Poprawa w tym zakresie wynika głównie z realizowanej przez TP strategii promowania terminowych umów lojalnościowych w usługach telefonii głosowej.
Liczba klientów usług szerokopasmowego dostępu do internetu ustabilizowała się w porównaniu z pierwszym kwartałem, a w ujęciu rocznym uległa nieznacznemu zmniejszeniu. Promocje cenowe na najwyższe prędkości okazały się sukcesem, a udział tych opcji w całkowitej sprzedaży podwoił się względem pierwszego kwartału. Jednak stosowane przez Grupę TP ceny detaliczne na najpopularniejsze opcje (1 Mb/s i 2 Mb/s) były wciąż niewystarczająco konkurencyjne. Sytuacja ta ulegnie zmianie, gdyż pełne wprowadzenie metody „koszt plus” umożliwi TP powrót do rynkowego poziomu cen. Co więcej, Grupa TP przystąpiła do realizacji planu działań na drugą połowę 2010, opartego m.in. na nowych rozwiązaniach regulacyjnych, którego celem jest przywrócenie wzrostu w segmencie broadband.
Marża EBITDA w telefonii stacjonarnej zmniejszyła się o 3,2 pp rok do roku – przede wszystkim w wyniku spadku przychodów, który został tylko częściowo zrównoważony przez oszczędności po stronie kosztów.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: