Polska wysoko w rankingu niezawodności sieci – to bardzo ważny wskaźnik dla klientów

Newsy
Opinie: 0
Polska wysoko w rankingu niezawodności sieci – to bardzo ważny wskaźnik dla klientów

Według Opensignal, klienci cenią niezawodność sieci bardziej niż jakikolwiek inny czynnik poza kosztami.

Według badania Opensignal US Household Survey przeprowadzonego na 55 322 osobach, użytkownicy mobilni przypisują większą wartość niezawodnym usługom sieciowym niż szybszym prędkościom i uważają niezawodność za drugą po kosztach.

19% respondentów wskazuje niezawodność jako kluczowy aspekt oceny operatora w porównaniu do zaledwie 7% wskazujących na prędkość wysyłania/pobierania.

Użytkownicy sieci komórkowych w Danii cieszą się najbardziej niezawodnymi usługami mobilnymi na świecie. Dania znajduje się na szczycie globalnego rankingu niezawodności z wynikiem 934 punktów w skali 100-1000 punktów. Japonia i Korea Południowa zajmują statystycznie drugie miejsce.

Polska zajęła wysokie 11 miejsce z 880 zdobytymi punktami.

Turcja jest najwyżej ocenianym rynkiem z regionu Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej pod względem niezawodności. Amerykańscy użytkownicy cieszą się najbardziej niezawodnymi usługami mobilnymi w Ameryce Północnej. Chile ma najwyższy wynik w samej Ameryce Łacińskiej.

Rynki, które wykazują wyższe roczne stopy wzrostu liczby unikalnych abonentów mobilnego Internetu, zwykle mają niższe wyniki w zakresie niezawodności w porównaniu z tymi, które odnotowują wolniejszy wzrost. Wynika to prawdopodobnie z faktu, że operatorzy na szybko rozwijających się rynkach wschodzących nie budują infrastruktury sieciowej wystarczająco szybko, aby zaspokoić zwiększone potrzeby w zakresie przepustowości i zasięgu szybko rosnącej bazy klientów.

Opensignal zaobserwował malejący wpływ średnich ogólnych prędkości pobierania na ogólne wyniki niezawodności. Wyniki niezawodności rosną w znacznie szybszym tempie na rynkach ze średnią prędkością pobierania do 25 Mb/s, a następnie wzrost wyników jest kontynuowany w wolniejszym tempie aż do prędkości pobierania 50 Mb/s. Po przekroczeniu tego progu wpływ szybszych prędkości nie jest już tak znaczący na wyniki Reliability Experience. Reliability Experience mierzy, w jakim stopniu konsumenci mogą polegać na sieci swojego operatora komórkowego

Dla kontekstu, sieć, która ma całkowitą i kompletną jednodniową awarię podczas naszego 90-dniowego okresu raportowania, straciłaby 44 punkty, ale sieć, która chronicznie i wielokrotnie nie spełnia progów wystarczalności, jest karana znacznie surowiej.

Niezawodność to nie tylko sporadyczne awarie na dużą skalę. Chodzi również o codzienne sytuacje, w których użytkownik nie może zrobić tego, co chce na swoim urządzeniu mobilnym, z powodu słabej wydajności sieci komórkowej. Im częściej użytkownicy mają słaby sygnał, zmagają się z zatorami lub nie utrzymują połączeń podczas przemieszczania się między miejscami, tym gorsze staje się ich doświadczenie niezawodności.

Opensignal zbadał również związek między udziałem połączeń przedpłaconych na obserwowanych rynkach a wynikami w zakresie niezawodności. Ogólnie rzecz biorąc, obserwujemy ujemną korelację między wysokim odsetkiem połączeń prepaid na rynku a wynikami Reliability Experience. Połączenia post-paid generalnie wiążą się z wyższym ARPU w porównaniu do połączeń przedpłaconych i są w większości związane z niższym churnem. Niższy churn przekłada się na dłuższe życie klienta, co pomaga operatorom lepiej prognozować przyszłe strumienie przychodów, dzięki czemu mogą planować inwestycje w sieć i poprawiać niezawodność swoich usług.

Obliczony w skali 100-1000 - z wyższymi wynikami wskazującymi na lepsze doświadczenie - Reliability Experience składa się z następujących komponentów, przy czym wyższe proporcje udanych komponentów skutkują wyższym wynikiem:

  • Dostępność sygnału - odsetek czasu, w którym użytkownicy mogą pomyślnie połączyć się z siecią komórkową.
  • Łączność danych - odsetek czasu, w którym sieć jest dostępna, a urządzenie może połączyć się z Internetem
  • Ukończenie zadania - czy zadania zainicjowane przez urządzenie użytkownika zostały ukończone
  • Wystarczalność - prawdopodobieństwo, że zadania zostaną wykonane wystarczająco dobrze dla użytkownika.

Polska wysoko w rankingu niezawodności sieci – to bardzo ważny wskaźnik dla klientów

Polska wysoko w rankingu niezawodności sieci – to bardzo ważny wskaźnik dla klientów

Polska wysoko w rankingu niezawodności sieci – to bardzo ważny wskaźnik dla klientów

Polska wysoko w rankingu niezawodności sieci – to bardzo ważny wskaźnik dla klientów

Polska wysoko w rankingu niezawodności sieci – to bardzo ważny wskaźnik dla klientów

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: