TK Telekom i HAWE Telekom - wspólna dzierżawa łączy

Newsy
Żródło: HAWE S.A.
Opinie: 0

Spółki TK Telekom i HAWE Telekom zawarły umowy w zakresie współpracy i wzajemnego świadczenia usług dzierżawy włókien światłowodowych. Na mocy podpisanych umów HAWE Telekom będzie dzierżawić TK Telekom tory optyczne w relacji Gdańsk – Elbląg – Olsztyn, druga zaś z zawartych umów przewiduje dzierżawę infrastruktury przez HAWE od TK na linii Warszawa – Białystok. Współpraca obejmująca dzierżawę włókien światłowodowych wraz z ich serwisem oraz świadczenie usług kolokacji przewidziana jest na okres 5 lat, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: