T-Mobile podał swoje ceny od 1 stycznia 2023 r.

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Zmiana cen usług roamingowych od 01 stycznia 2023 r.

T-Mobile 1 stycznia 2023 r. zmieni ceny w cennikach usług roamingowych. 

Zmiany dotyczą wszystkich cenników roamingowych obowiązujących abonentów, w tym subskrybentów systemu Heyah 01, użytkowników usług T-Mobile na kartę, Heyah na kartę oraz TuBiedronka.

Istota zmian polega na obniżeniu niektórych cen usług w Strefie Roamingowej 1A.

Zmiany obejmują:

1. Zmiany w Limicie Danych UE:

  • obniżenie wysokości opłat dodatkowych, pobieranych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania w Strefie Roamingowej 1A za transmisję danych do 10,43 zł za każdy GB transmisji danych,
  • obniżenie wysokości opłat dodatkowych, pobieranych po przekroczeniu Limitu Danych UE w Strefie Roamingowej 1A do 10,43 zł za każdy GB transmisji danych,
  • podwyższenie Limitów Danych UE w Strefie Roamingowej 1A.

Przykładowe wartości Limitu Danych UE w Strefie Roamingowej 1A (dane przed i po zmianie).

Kwota miesięczna Limit Danych UE do 30/06/2022 Limit Danych UE od 01/07/2022
1 zł 0,17 GB 0,19 GB
5 zł 0,86 GB 0,96 GB
10 zł 1,73 GB 1,92 GB
15 zł 2,59 GB 2,88 GB
30 zł 5,18 GB 5,75 GB
50 zł 8,63 GB 9,59 GB
100 zł 17,26 GB 19,17 GB

 

2. Zmiany wysokości opłat dodatkowych przewidzianych Polityką Uczciwego Korzystania za niewłaściwe lub niestandardowe korzystanie z Usług w Strefie Roamingowej 1A:

  • obniżenie wysokości opłat dodatkowych, pobieranych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania za minutę połączenia wykonanego, minutę odebranego połączenia, wiadomość MMS, za GB transmisji danych.
Wysokość opłat dodatkowych, które mogą być naliczane w Strefie Roamingowej 1A Opłaty do 31/12/2022 Opłaty od 01/01/2023
Opłata dodatkowa za minutę odebranego połączenia głosowego 0,25 zł za 10 min. 0,12 zł za 10 min.
Opata dodatkowa za wysłaną wiadomość MMS 0,11 zł za 10 szt. 0,10 zł za 10 szt.
Opłata dodatkowa za każdy GB transmisji danych 11,59 zł za 1 GB 10,43 zł za 1 GB

 

Pozostałe ceny i inne opłaty nie ulegają zmianie.

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: