T-Mobile - nie zamierzamy pompować sztucznie statystyk miast z 5G

Najważniejsze | Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
T-Mobile: ilość danych przesyłanych w sieci 5G wzrosła od początku roku ponad dwukrotnie

T-Mobile podał, że ilość danych przesyłanych w sieci 5G wzrosła od początku roku ponad dwukrotnie.

Obecnie w zasięgu sieci 5G oferowanej przez T‑Mobile znajduje się ponad 6,3 mln mieszkańców kraju korzystających z zasięgu 5G dostarczanego przez blisko 1650 stacji bazowych.

Zasięg 5G dostępny jest w ponad 50 miastach. T-Mobile twierdzi, że ta liczba miast mogłaby być większa biorąc pod uwagę liczbę uruchomionych stacji, ale wynika bezpośrednio ze strategii budowania sieci. T-Mobile twierdzi, że nie zamierza licytować się na liczbę miejscowości z zasięgiem sieci 5G i budować pojedynczych stacji, żeby pompować statystyki.

Celem, podobnie jak to było w przypadku sieci LTE, jest budowanie spójnych obszarowo klastrów z zasięgiem sieci 5G, dających komfort ciągłego dostępu do tej technologii na dużych obszarach. Taka strategia będzie realizowana przy uruchamianiu 5G w kolejnych miastach.

W marcu smartfony 5G stanowiły ¼ wszystkich telefonów sprzedawanych w naszej sieci. Jeszcze w styczniu było to 20%. Rosnąca liczba urządzeń 5G przekłada się na ilość danych przesyłanych w nowej sieci.

Ilość danych przesyłanych w sieci 5G T‑Mobile urosła ponad dwukrotnie w porównaniu do ostatniego tygodnia grudnia ubiegłego roku. Spada ilość danych przesyłanych w sieci 3G, w której klienci przesyłają już znacznie poniżej 5% wszystkich danych w sieci T‑Mobile.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: