Polski T-Mobile będzie zwalniał pracowników

Najważniejsze | Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
Zwolnienia w polskim T-Mobile

Serwis Spidersweb.pl opublikował list prezesa polskiego oddziału T-Mobile do pracowników. Prezes zapowiada zwolnienia. Program redukcji zatrudnienia ma rozpocząć się we wrześniu. Będzie to element realizacji metodyki pracy agile, którą wdrażają prawie wszystkie duże korporacje.

Oto fragmenty tego listu:

Jest wiele sposobów mówienia o agile, jednak z naszego punktu widzenia warto powiedzieć o trzech jego pozytywnych skutkach. Po pierwsze, zwinne działania to przede wszystkim możliwość dostarczenia na rynek produktów faktycznie dostosowanych do potrzeb klientów oraz wykorzystanie feedbacku z rynku do ciągłego ich ulepszania. Po drugie to zwiększenie szybkości działania – dzięki likwidacji silosów i wprowadzeniu zupełnie nowych, samowystarczalnych struktur minimalizujemy biurokrację i koncentrujemy się na tym co ważne: sprawnym tworzeniu produktów i ich ulepszaniu. I to, co ważne nie tylko z punktu widzenia sprzedaży, ale przede wszystkim działania organizacji: agile doskonale pasuje do naszego podejścia nastawionego na wzrost. Dzięki niemu każdy z nas może poczuć się właścicielem projektu, wziąć za niego pełną odpowiedzialność i być dumnym z jego sukcesu.

Niestety, druga z decyzji, które dzisiaj ogłaszamy, jest dla mnie dużo trudniejsza. Patrząc w przyszłość, widzimy, że jednym z fundamentalnych wyzwań nadchodzących kwartałów są koszty: koszty związane z nadchodzącymi inwestycjami, obciążenia finansowe, rosnące ceny energii czy otoczenie rynkowe, które funduje nam coraz to nowe wyzwania – długodystansowy rozwój nie jest możliwy bez redukcji wydatków w innych obszarach. Bardzo szanuję Was i Waszą pracę i uważam, że należy Wam się pełna przejrzystość, dlatego chcę powiedzieć to wyraźnie: w ciągu miesiąca ogłosimy program redukcji zatrudnienia. To trudna decyzja, decyzja której nie chcieliśmy podejmować, ale niestety, niezbędna. W tej chwili analizujemy rozmiar programu i jego przebieg, a ogłoszenie jego szczegółów nastąpi we wrześniu.

Niezależnie od stojących przed nami wyzwań, chciałbym żebyście wiedzieli, że jestem Wam bardzo wdzięczny za pracę, jaką wykonaliście i dumny z miejsca, w którym się dziś znajdujemy. Widzimy wyraźnie, że strategia oparta na trosce o doświadczenie klienta przynosi konkretne efekty i jest kierunkiem, który pozwoli nam skutecznie konkurować o rynek. Jestem pewien, że wprowadzenie podejścia agile pozwoli nam osiągnąć to jeszcze skuteczniej i szybciej.

Z treścią całego listu możecie zapoznać się w serwisie Spidersweb.pl

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: