To podobno tylko tutaj wolno działa w Polsce internet mobilny

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
To podobno tylko tutaj wolno działa internet mobilny

UKE twierdzi w swoim raporcie, że niemal cały obszar kraju (99%) na koniec 2023 r. był objęty zasięgiem internetu mobilnego o maksymalnej prędkości co najmniej 100 Mb/s.

Podstawowym wskaźnikiem jakości internetu mobilnego jest prędkość do użytkownika raportowana przez operatorów sieci mobilnych w regularnej siatce kwadratów o polu 1 ha.

Z danych udostępnionych przez operatorów MNO wynika, że na terenach silnie zurbanizowanych o gęstej sieci stacji bazowych oraz otwartych terenach o korzystnej topografii np. akwenach śródlądowych dostępne były wszystkie prędkości. Ponad połowa gospodarstw domowych znajdowała się w zasięgu maksymalnych prędkości powyżej 600 Mb/s, choć obszar ten obejmuje jedynie 13,3% powierzchni kraju.

Najwyższe prędkości internetu mobilnego obejmowały przede wszystkim osiem największych aglomeracji miejskich, ale również i miasta średniej wielkości, a także większość miast powiatowych.

Według danych operatorów i UKE, obszary o niższych parametrach prędkości internetu ograniczyły się do terenów niezurbanizowanych – szczególnie górskich, w tym Bieszczadzki i Magurski Park Narodowy, oraz dużych kompleksów leśnych np. Drawieński Park Narodowy, Puszcza Solska, Puszcza Notecka.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: