TP chce dopłat

Newsy
Żródło: UKE
Opinie: 4
Opinie: 4

Telekomunikacja Polska skierowała do prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wniosek o przyznanie dopłaty do poniesionych przez spółkę kosztów świadczenia usługi powszechnej. Wniosek dotyczy dopłaty do kosztów za okres od 8 maja 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

Po otrzymaniu wniosku z dnia 29 czerwca 2007 r., prezes UKE dokona weryfikacji, czy przedsiębiorca wyznaczony poniósł we wspomnianym okresie koszty związane ze świadczeniem usługi powszechnej, za które domaga się dopłaty.

Od dnia 8 maja 2006 r. Telekomunikacja Polska S.A. jest przedsiębiorcą wyznaczonym przez Prezesa UKE do świadczenia usługi powszechnej na obszarze całego kraju (49 stref numeracyjnych). Zakres świadczonej usługi powszechnej obejmuje:

1) przyłączenie pojedynczego zakończenia sieci w głównej lokalizacji abonenta z wyłączeniem sieci cyfrowej z integracją usług, zwanej "ISDN";

2) utrzymanie łącza abonenckiego z zakończeniem sieci, o którym mowa w pkt 1), w gotowości do świadczenia usług telekomunikacyjnych;

3) połączenia telefoniczne krajowe i międzynarodowe, w tym do sieci ruchomych, obejmujące także zapewnienie transmisji dla faksu oraz transmisji danych, w tym połączenia do sieci Internet;

4) udzielanie informacji o numerach telefonicznych oraz udostępnianie spisów abonentów;

5) świadczenie udogodnień dla osób niepełnosprawnych;

6) świadczenie usług telefonicznych za pomocą aparatów publicznych.


Zgodnie z art. 95 ustawy Prawo telekomunikacyjne przedsiębiorcy wyznaczonemu przysługuje dopłata do kosztów świadczenia usługi powszechnej, w przypadku ich nierentowności. Dopłatę ustala Prezes UKE w wysokości kosztu netto świadczenia usługi wchodzącej w skład usługi powszechnej i dotyczy tylko tych kosztów, które przedsiębiorca wyznaczony nie poniósłby, gdyby nie miał obowiązku świadczenia usługi powszechnej. Wysokość kosztu netto oblicza się w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie sposobu obliczania kosztu netto usługi wchodzącej w skład telekomunikacyjnej usługi powszechnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 255, poz. 2141).

Do udziału w pokryciu dopłaty do kosztów usługi powszechnej są zobowiązani przedsiębiorcy telekomunikacyjni, których przychód z działalności telekomunikacyjnej przekroczył 4 miliony złotych w roku kalendarzowym, za który przysługuje dopłata. Wysokość udziału danego przedsiębiorcy w pokryciu dopłaty nie może przekroczyć 1 % jego przychodów. Kwotę udziału poszczególnych przedsiębiorców w pokryciu dopłaty ustala Prezes UKE w drodze decyzji.

Opinie:

Opinie archiwalne (4):

Komentuj

Komentarze / 4

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  przemo pisze: 2007-07-03 09:20
  w głowach sie juz im pomieszało !!!!!!!!!!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  olekskype pisze: 2007-07-03 15:46
  powiem wulgarnie ,najwyżej piechocki mnie zablokuje kij z tym - tych kretynów już chyba poje.bało całkowicie - gdzie w jakim państwie prywatny operator dostaje jakiekolwiek doplaty??? niech sprzedadzą trochę samochodów służbowych i niech sie Witucki dorzuci - w końcu ma kasę :/
  0
 • Users Avatars Mini
  ja pisze: 2007-07-03 21:05
  @olekskype "gdzie w jakim państwie prywatny operator dostaje jakiekolwiek doplaty??? niech sprzedadzą... " - skoro w panstwie prywatny operator jest przymuszany przez rzad do hurtowej sprzedazy dostepu do WLASNEJ INFRASTRUKTURY - to ma prawo.
  0
 • Users Avatars Mini
  matt pisze: 2007-07-04 17:18
  olekskype: a gdzie na swiecie panswtowy regulator rynku zachowuje sie w sposob tak skandalicznie stronniczy jak UKE w Polsce? Skoro UKE podejmuje tak irracjonalne decyzje, to trudno twierdzic, zeby ta propozycja byla jakims odstepstwem od normy na rynku
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: