TP Emitel sprzedany za 1.7 mld zł

Newsy
Żródło: TP S.A.
Opinie: 1

Grupa TP podpisała przedwstępną umowę sprzedaży TP Emitel za 1,7 mld zł. Szacowany dodatni wpływ na zysk brutto Grupy TP w 2011r. będzie wynosił około 1,2 mld zł.

24 marca 2011 roku Bilbo Sp. z o.o., spółka zależna od TP S.A. wraz z TP S.A., podpisały z Kapiri Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, której jedynym wspólnikiem jest Montagu IV (B) LP z siedzibą w Londynie przedwstępną warunkową umowę sprzedaży przez Grupę TP wszystkich udziałów, o wartości nominalnej 500 złotych każdy, spółki TP Emitel sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Udziały te stanowią 100% kapitału zakładowego TP Emitel oraz uprawniają do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki. Łączna cena sprzedaży udziałów wynosi 1,7 mld zł (może podlegać nieznacznym korektom przy zamknięciu transakcji).

Powyższa umowa została zawarta z zastrzeżeniem następujących warunków zawieszających, których niespełnienie do 31 lipca 2011 roku skutkować będzie jej rozwiązaniem, o ile strony nie postanowią inaczej:

1. Uzyskanie przez kupującego zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
2. Wniesienie przez TP S.A. wszystkich udziałów w TP Emitel do Bilbo sp. z o.o.

Sprzedaż jest elementem strategii zbycia aktywów niezwiązanych z podstawową działalnością Grupy TP.

Opinie:

Opinie archiwalne (1):

Komentuj

Komentarze / 1

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: