TP przegrała w SOKiK

Newsy
Żródło: UKE
Opinie: 2
Opinie: 2

26 marca 2007 roku odbyła się rozprawa w SOKiK w sprawie z odwołania TP od decyzji Prezesa UKE z dnia 18 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany umowy o połączeniu sieci pomiędzy TP a Telefonią Dialog.

Sąd oddalił odwołanie.

Przedmiot sprawy:
Telefonia Dialog zwróciła się wnioskiem z dnia 27 grudnia 2005 r. do Prezesa UKE o wydanie decyzji zmieniającej "Umowę o współpracy i zasadach rozliczeń z tytułu świadczenia przez Telefonię Dialog na rzecz TP usług z dodatkową opłatą (premium rate) na numeracji 0-708 P QM CDU" zawartą w dniu 4.06.2003 r. pomiędzy Telefonią Dialog a TP S.A. w zakresie warunków i współpracy tych stron i rozliczeń usług świadczonych na numeracji Telefonii Dialog 0-708 i 0-300.

W dniu 18 sierpnia 2006 r. Prezes wydał decyzję w sprawie zmiany umowy.
Od powyższej decyzji TP S.A wniosła odwołanie zarzucając:
1. naruszenie art. 156 par. 1 pkt 2 kpa w związku z art. 28 Pt - wydanie decyzji przez osobę, która nie została prawidłowo powołana,
2. naruszenie art. 28 ust. 1 Pt - polegające zdaniem TP S.A na wydaniu decyzji o zmianie umowy bez uwzględnienia w sposób wystarczający interesów użytkowników sieci telekomunikacyjnych będących abonentami TP poprzez nie zawarcie w decyzji definicji: "nadużycia telekomunikacyjnego" i "oszustwa telekomunikacyjnego",
3. naruszenie przepisów postępowania tj. art. 7, 11, 77 kpa - poprzez zaniechanie wyjaśnienia całości stanu faktycznego w sprawie oraz nie wyjaśnienie stronie zasadności przesłanek, którymi kierował się Prezes UKE przy rozstrzyganiu.

Sąd w uzasadnieniu ustnym wyroku stwierdził:
ad. 1
W kwestii powołania Prezesa UKE SOKiK uznał brak kognicji tego sądu do rozpoznania zarzutu powołania Prezesa UKE.
ad.2
Sąd przyjął argumenty zawarte w odpowiedzi na odwołanie, a mianowicie iż TP w toku postępowania nie wykazała w jaki sposób samo wprowadzenie definicji "oszustwa telekomunikacyjnego" oraz "nadużycia telekomunikacyjnego" przyczyni się do ochrony abonentów TP, jak to ujęła TP, "przed różnego rodzaju nadużyciami". Sąd podniósł, iż te kwestie mogą być negocjowane, a z uwagi na zakres wniosku Telefonii Dialog, który obejmował jedynie zmianę polegającą na udostępnieniu w sieci TP nowych usług świadczonych na numeracji 0-300, rozstrzygnięcie Prezesa UKE było prawidłowe.
ad. 3
Sąd podzielił również argumenty zawarte w odpowiedzi odnośnie zarzutu naruszenia przepisów prawa procesowego.
TP S.A zarzuciła, iż Prezes UKE nie miał upoważnienia ustawowego do ustalania w drodze decyzji administracyjnej wysokości stawek operatora alternatywnego (Telefonii Dialog) - sąd podzielił zdanie Prezesa UKE, że skoro kwestia ta nie była kwestią sporną i została wypracowana oraz uzgodniona w toku negocjacji między stronami a sama TP S.A w protokole z rozprawy administracyjnej oświadczyła, iż akceptuje stawki zaproponowane przez Telefonię Dialog w Aneksie do umowy, nie było przeszkód do ustalenia przez Prezesa UKE w drodze decyzji opłat za usługi będące przedmiotem umowy.

Sąd podzielił również zdanie Prezesa UKE co do pozostałych zarzutów zawartych w odwołaniu, związanych z wprowadzeniem do umowy elementów dotyczących cennika detalicznego, nie uzasadnienia zastosowania ekwiwalencji pomiędzy usługą 0-300 w sieci Dialog a usługą 0-700 w sieci TP, wprowadzenia definicji usługi audiotekstowej, czy też wprowadzenia do umowy pojęcia LPSS-3 bez jego definiowania.

Sąd zasądził zwrot kosztów w kwocie 720 zł.

Sąd w uzasadnieniu ustnym wyroku podzielił argumenty zaprezentowane w odpowiedzi na poszczególne zarzuty odwołania.

Opinie:

Opinie archiwalne (2):

Komentuj

Komentarze / 2

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  pati pisze: 2007-03-27 11:12
  Linia "zabijmy tepse" ma sie dobrze i jest przez UKE nadal stosowana. Od tej propagandy jest mi juz niedobrze. Czy komus spadly ceny dzieki tym bezsensownym karom? Oczywiscie, ze nie. Ale co tam, przeciez UKE nie o to chodzi. Klient jak zawsze jest niewazny. Niech sie UKE wezmie w koncu za prawdziwe dzialania na rzecz nizszych cen!
  0
 • Users Avatars Mini
  j pisze: 2007-03-27 12:03
  Ale A.Streżyńska znowu będzie mogła być okrętem flagowym IV RP na PiS-owskim wiecu:-)
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: