TP S.A. Dobroczyńcą Roku 2000

Newsy
Żródło: TP S.A.
Opinie: 4

Telekomunikacja Polska S.A. otrzymała tytuł "Dobroczyńca Roku 2000" w kategorii: "Pomoc społeczna i ochrona zdrowia"

Nominację do tytułu dla TP S.A. zgłosiło Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących "TĘCZA" z Warszawy. Łącznie na TP S.A. głosowało 10 organizacji. Tytuł "Dobroczyńca Roku 2000" TP S.A. otrzymała za przekazanie kwoty w wysokości 160.000 PLN na rzecz dzieci i młodzieży niewidomej, słabowidzącej oraz na leczenie zagraniczne dzieci ze skomplikowanymi przypadkami nowotworów oczu. TP S.A. wspierała także rehabilitację i edukację dzieci niewidomych i słabowidzących oraz ich rodziny finansując wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne dla rodzin w najtrudniejszej sytuacji życiowej. Ponadto TP S.A. sfinansowała zakup specjalistycznego sprzętu medycznego do diagnostyki okulistycznej oraz wsparła finansowo kilka ośrodków specjalizujących się w opiece nad niepełnosprawnymi dziećmi.

Organizatorem konkursu o tytuł "Dobroczyńca Roku" jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Konkurs odbywa się od 1997 roku pod hasłem "Dobro czyń cały rok" i ma na celu upowszechnienie prospołecznych postaw w Polsce oraz promowanie dobroczynnej działalności firm w Polsce. Nominacje do konkursu zgłaszają organizacje społeczne - fundacje i stowarzyszenia - z całej Polski. Nominowanymi mogą natomiast zostać przedsiębiorstwa państwowe, prywatne oraz fundacje firm. Zgłoszenia do konkursu ocenia powoływana do każdej edycji Kapituła, a wyniki ogłaszane są raz do roku, w kwietniu, podczas uroczystej Gali. Laureaci nagradzani są w sześciu kategoriach:

  • aktywizacja społeczności lokalnej

  • edukacja i oświata

  • ekologia

  • kultura i sztuka

  • pomoc społeczna i ochrona zdrowia 

  • rozwój demokracji i ochrona praw człowieka

Do czwartej edycji konkursu wpłynęło 580 wniosków nominacyjnych, o 150 więcej niż w roku poprzednim.

Opinie:

Opinie archiwalne (4):

Komentuj

Komentarze / 4

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: