TP S.A. modernizuje na kredyt

Newsy
Opinie: 0

TP S.A. zawarła umowę o udzielenie gwarancji z grupą banków, w której jako organizatorzy działają Citibank, N.A. oraz Deutsche Bank AG. Przedmiotem umowy jest udzielenie przez banki gwarancji na kwotę główną 300.000.000 euro na zabezpieczenie zobowiązań TP S.A. wynikających z umowy zawartej pomiędzy TP S.A. a European Investment Bank. Gwarancja udzielona EIB przez banki ma na celu umożliwienie TP S.A. wykorzystania kredytu w wysokości 400.000.000 euro udzielonego TP S.A. przez EIB z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie projektu obejmującego modernizację i rozwój telefonicznej sieci stacjonarnej w siedmiu aglomeracjach w Polsce oraz stworzenie nowych międzymiastowych sieci przesyłowych i transmisji danych.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: