TP S.A. nie będzie musiała awaryjnie spłacać 12 mld długu

Newsy
Żródło: TP S.A.
Opinie: 17

Telekomunikacja Polska S.A. poinformowała, że osiągnęła porozumienie, zgodnie z którym uzyskała zgodę na jednorazowe podwyższenie poziomu granicznego wskaźnika, definiowanego jako stosunek zadłużenia netto do EBITDA, zawartego w niektórych umowach kredytowych i umowach gwarancji. Zgodnie z porozumieniem, wielkością graniczną tego wskaźnika będzie dla najbliższego okresu sprawozdawczego wielkość 3.0 (zamiast 2.5). Najbliższa weryfikacja zgodności wielkości poziomu zadłużenia TP S.A. z warunkami ustanowionymi w tych umowach obejmować będzie dane finansowe za okres 12 miesięcy kończących się w dniu 30.06.2002 r. Otrzymanie niniejszej zgody oznacza, iż nie istnieje ryzyko, związane z możliwością nie spełnienia przez TP S.A. jednego z warunków zawartego w niektórych umowach kredytowych i umowach gwarancji, o którym była mowa w opinii audytora do sprawozdań finansowych za 2001 r. W szczególności nie będzie podstaw do tego, aby niespełnienie tego warunku mogło spowodować konieczność natychmiastowej spłaty zadłużenia o łącznej wartości na dzień 31 grudnia 2001 roku 12.844.771 tysięcy złotych.

Opinie:

Opinie archiwalne (17):

Komentuj

Komentarze / 17

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: