TP S.A. oszczędza i zwalnia pracowników

Newsy
Żródło: TP S.A.
Opinie: 0

Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. poinformował, że grupa kapitałowa TP S.A. zredukowała planowane nakłady inwestycyjne w roku 2001 do poziomu nie wyższego niż 7,6 mld PLN. W okresie trzyletnim, za lata 2002-2004, plany inwestycyjne zakładają poniesienie nakładów inwestycyjnych na łączną kwotę nie wyższą niż 23,4 mld PLN. Główne nakłady zostaną przeznaczone na rozwój i modernizację sieci telefonii stacjonarnej oraz rozbudowę sieci telefonii komórkowej, zarówno w systemie GSM 900/1800 jak i UMTS. Planowana jest także redukcja zatrudnienia w TP S.A. do około 60.900 osób na koniec roku 2001 oraz dalsza redukcja o około 8% w roku 2002.
Dodatkowo Zarząd TP S.A. przekazuje do wiadomości wybrane dane operacyjne dotyczące przychodów TP S.A. z niektórych rodzajów połączeń.

Struktura przychodów oraz ruchu z połączeń telefonicznych wychodzących w 2000 roku oraz za sześć miesięcy zakończonych 30 czerwca 2000 i 2001 roku:

Rok zakończony  31 grudnia 2000 
Sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2000 roku

Sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2001 roku


Przychody z ruchu telefonicznego (mln PLN)

Połączenia lokalne 3.360 1.618 1.721

Połączenia do sieci operatorów komórkowych 2.373 1.111 1.259

Krajowe połączenia międzystrefowe 1.836 949 820

Połączenia międzynarodowe 786 395 380

Połączenia do Internetu
(z numerem dostępowym 0202122 / 0202422) 319 146 221

Audioteks i usługi sieci inteligentnej 142 76 81

Przychody z ruchu ogółem * 8.816 4.295 4.482

Ruchu wychodzący (w mln minut)

Połączenia lokalne 21.434 11.299 10.165

Połączenia do sieci operatorów komórkowych 1.709 838 953

Krajowe połączenia międzystrefowe 3.955 1.977 2.041

Połączenia międzynarodowe 495 249 219

Połączenia do Internetu
(z numerem dostępowym 0202122 / 0202422) 4.274 1.961 3.000

Audioteks i usługi sieci inteligentnej 114 56 87

Ruch wychodzący ogółem * 31.981 16.380 16.465

Uwaga:Sumy przychodów zgodne ze sprawozdaniem wg IAS, ruch telefoniczny na podstawie danych billingowych

* Zestawienia nie zawierają przychodów i ruchu z połączeń zrealizowanych za pośrednictwem publicznych automatów samoinkasujących.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: