TP S.A. podpisała List Mandatowy

Newsy
Opinie: 0
Opinie: 0

Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. informuje, że w dniu 16 lutego 2001 roku TP S.A. podpisała List Mandatowy (ang. Mandate Letter) z Deutsche Bank Aktiengesellschaft oraz Salomon Brothers International Limited. W Liście Mandatowym TP S.A. wyznaczyła wspomniane wyżej podmioty jako Głównych Współzarządzających (ang. Lead Managers) dla emisji papierów dłużnych TPSA Eurofinance BV (Papiery Dłużne) w związku z planowanym podwyższeniem wartości Programu Średnioterminowych Papierów Dłużnych (ang. Euro Medium Term Notes Program; zwanego dalej Programem), uruchomionego w dniu 22 października 1999 roku, do kwoty stanowiącej równowartość 2.000.000.000 (dwóch miliardów) USD. Zarząd TP S.A. informuje również, iż TP S.A., TPSA Eurofinance BV, Deutsche Bank Aktiengesellschaft oraz Salomon Brothers International Limited zawarły w dniu 16 lutego 2001 roku porozumienie w sprawie ustalenia warunków emisji Papierów Dłużnych emitowanych w ramach Programu. Emisja tych Papierów Dłużnych zostanie przeprowadzona na rynku europejskim w dniu 1 marca 2001 roku.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: