TP współpracuje z poznańskimi uczelniami

Newsy
Żródło: TP S.A.
Opinie: 0

Telekomunikacja Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Uniwersytet Medyczny w Poznaniu będą prowadziły wspólne projekty badawcze oraz wymieniały się doświadczeniami związanymi z najnowszymi trendami naukowymi i technologicznymi. Umożliwiają to podpisane 30 marca porozumienia o współpracy między nimi.

Porozumienia mają na celu rozszerzanie dialogu pomiędzy ośrodkami naukowymi a sektorem niepublicznym oraz stworzenie lepszych warunków zdobywania przez studentów i doktorantów wiedzy i umiejętności potrzebnych w przyszłej pracy. Współpraca TP z Uniwersytetem Ekonomicznym dotyczyć będzie teleinformatyki, natomiast z Uniwersytetem Medycznym wykorzystania teleinformatyki w medycynie.

- Tego rodzaju współpraca stanowi siłę napędową rozwoju technologicznego i umożliwia wykorzystanie najnowszych osiągnięć w rozwiązaniach służących klientom - powiedział Krzysztof Kozłowski, dyrektor jednostki badawczo rozwojowej Grupy TP - Orange Labs.

W myśl porozumień, studenci dwóch poznańskich uczelni będą odbywać praktyki zawodowe i staże w TP oraz brać udział w pracach badawczych Orange Labs. Planowane są także wspólne konferencje naukowe, publikacje i realizacja projektów badawczych finansowanych ze środków krajowych i Unii Europejskiej.

Centrum Badawczo - Rozwojowe Grupy TP (od grudnia ub. roku zrzeszone w Orange Labs) współpracuje blisko z ośrodkami naukowymi w całym kraju, wspólnie z nimi realizuje projekty badawczo-rozwojowe m.in. dotyczące e-Zdrowia i robotyki. W ubiegłym roku wspólnie z Politechniką Łódzką Orange Labs opracował program B-Link, który umożliwia osobom niepełnosprawnych ruchowo korzystać z komputera za pomocą mrugnięć powiekami.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: