Tylko 27 samolotów w Europie obsługuje telefonię komórkową

Newsy
Żródło: Komisja Europejska
Opinie: 0

Rok po wdrożeniu przez Komisję Europejską wspólnych zasad bezpiecznego korzystania z telefonów komórkowych podczas lotu i prostszej procedury udzielania zezwoleń na świadczenie tej usługi transgranicznej, 27 europejskich samolotów zostało wyposażonych w rozwiązania techniczne umożliwiające bezpieczne korzystanie z telefonów GSM podczas lotów w europejskiej przestrzeni powietrznej.

W kwietniu 2008 r. Komisja wprowadziła przepisy mające na celu harmonizację warunków świadczenia usług telefonii komórkowej na pokładzie samolotów w całej UE (IP/08/537). W rok później wspomniane przepisy wykonawcze umożliwiły rozpoczęcie działalności w Europie dwóm dostawcom usług telefonii komórkowej na pokładzie samolotu tj. OnAir (Genewa) i AeroMobile (Londyn). Dostawcy ci współpracują z liniami lotniczymi zainteresowanymi udostępnieniem takich usług swoim pasażerom.

Obecnie trzy europejskie linie lotnicze – Ryanair (Irlandia), TAP (Portugalia) i bmi (Zjednoczone Królestwo) – wprowadzają tę usługę w swoich flotach: w odpowiednie rozwiązania techniczne wyposażono już 27 samolotów i oczekuje się, że liczba ta podwoi się do końca 2009 roku. To dobry początek, a badania techniczne są również prowadzone przez inne linie lotnicze.

Jednocześnie linie lotnicze doprecyzowują warunki, w jakich pasażerowie mogą korzystać ze swoich telefonów na pokładzie samolotu, aby zagwarantować szerszą popularność nowej usługi wśród konsumentów. Analizują również skalę zainteresowania korzystaniem z dostępu do usługi na pokładach samolotów posiadających odpowiednie rozwiązania techniczne. Według obecnych prognoz poziom wyjściowy ceny tej usługi to ok. 1,60 euro za minutę połączenia głosowego i ok. 0,43 euro za wiadomość tekstową, w zależności od operatora naziemnej telefonii komórkowej, z którego usług korzysta pasażer.

W roku 2008 Komisja podjęła działania regulacyjne służące zapewnieniu bezpiecznej ogólnoeuropejskiej telefonii komórkowej na pokładzie samolotu i określeniu warunków oferowania przez przedsiębiorstwa tych usług podczas lotów, w czasie których przekracza się granice kilku państw. Działania te obejmowały trzy konieczne kroki:

  • zagwarantowanie, że korzystanie z urządzeń na podkładzie samolotu – w tym telefonów – nie powoduje zakłóceń w urządzeniach i systemach nawigacyjnych;

  • zagwarantowanie, że telefony komórkowe nie powodują zakłóceń w naziemnych sieciach telefonii komórkowej, ale łączą się wyłącznie z pokładową stacją bazową mającą łączność z siecią naziemną dzięki satelicie;

  • wprowadzenie jednolitych zasad i norm, tak aby pokładowe stacje bazowe mogły działać podczas lotu nad różnymi państwami członkowskimi UE.

Podejście europejskie posłużyło jako wzór do naśladowania w innych częściach świata. Kilka pozaeuropejskich linii lotniczych (w tym: Qantas, Emirates, Malaysian Airlines, Royal Jordanian, Wataniya, Virgin Australia) przeprowadzało testy usługi lub ją oferują, a w odpowiednie rozwiązania techniczne wyposażonych jest ok. 40 samolotów. Inne linie lotnicze poinformowały o podobnych zamiarach. Przeważający na świecie standard GSM (obejmujący dziś już blisko 3 mld osób) stanowi o atrakcyjności modelu, w którym pasażerowie mogą korzystać z własnych telefonów komórkowych.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: