UKE analizuje ceny połączeń stacjonarnych

Newsy
Żródło: UKE
Opinie: 0
Opinie: 0

UKE przedstawił analizę zmian cen połączeń w telefonii stacjonarnej.

Analiza została opracowana na podstawie cenników przedsiębiorców telekomunikacyjnych którzy posiadają największy - pod względem liczby abonentów i przychodów - udział na rynkach połączeń krajowych i międzynarodowych dla użytkowników końcowych, tj. na podstawie cenników Telekomunikacji Polskiej S.A., Tele2 Polska Sp. z o.o., Netii S.A., Dialogu S.A i NOM Sp. z o.o.

Analiza ta uwzględnia zarówno ceny za usługę przyłączenia do sieci (tzw. opłaty inicjacyjne), ceny abonamentu jak i ceny połączeń krajowych i międzynarodowych wykonywanych w sieci operatora oraz za pomocą numerów dostępowych NDS.

Zmiany cen

Ceny przyłączenia do sieci oraz ceny abonamentu na przestrzeni ostatnich dwóch lat nie uległy istotnym zmianom. Poza Telefonią Dialog S.A. żaden z operatorów nie zmienił cen za przyłączenie do swojej sieci, natomiast wszyscy analizowani przedsiębiorcy stosują promocje, w ramach których realne opłaty za przyłączenie do sieci są znacznie niższe, czasem nawet jest to opłata symboliczna rzędu 1 zł. Wspólną cechą dla abonamentów oferowanych przez analizowanych operatorów jest to, że wyższe opłaty miesięczne wiążą się z możliwością korzystania z tańszych lub nawet darmowych połączeń.

W przypadku połączeń krajowych (zarówno lokalnych jak i międzystrefowych) ceny obniżyły się w ciągu ostatniego roku od 4,8% do 9,7%. Nie jest to jednak wynikiem zmian w obowiązujących planach taryfowych, lecz wynika z wprowadzenia nowych planów. Każdy z analizowanych operatorów posiada bardzo zróżnicowaną ofertę, wielu z nich w zamian za wyższy abonament oferuje pakiety bezpłatnych minut do wykorzystania między innymi na połączenia lokalne i międzystrefowe.

Ceny połączeń międzynarodowych również uległy obniżeniu, od 20% w nowo wprowadzonym w 2006 r. przez Telekomunikację Polską S.A. planie tp Startowy, do 33% w taryfie Darmowe rozmowy MAX wprowadzonej przez Telefonię Dialog S.A. Analogicznie do zmian obserwowanych na rynku połączeń krajowych, obniżki te powstały w wyniku wprowadzenia przez operatorów nowych planów taryfowych. Telekomunikacja Polska S.A., wprowadziła również do tej pory nie stosowane dla połączeń międzynarodowych okresy taryfikacyjne, co również spowodowało obniżenie cen połączeń wykonywanych w określonych godzinach doby tj. poza szczytem od poniedziałku do piątku oraz w weekendy.

W przypadku segmentu połączeń międzynarodowych należy zauważyć, że coraz popularniejsze (ale dostępne jedynie dla użytkowników stałego dostępu do Internetu) staje się wykonywanie rozmów przez komunikatory głosowe wykorzystujące sieci IP, np. Skype czy Tlenofon.

Poza wprowadzaniem nowych planów, coraz częściej stosowane przez operatorów rozwiązanie polega na oferowaniu niższej ceny w miarę wydłużania się czasu połączenia. W tym przypadku konsument powinien jednak pamiętać, że tyle samo może zapłacić za 15 minut rozmowy co, na przykład, za 3 minuty. Również sposoby naliczania (impulsowo, sekundowo) w poszczególnych planach różnią się między sobą, co ma wpływ na ostateczną cenę połączenia.

Porównując ceny połączeń świadczonych przez analizowanych operatorów dla abonentów swoich sieci i za pomocą NDS, można zauważyć, że ceny połączeń międzystrefowych realizowanych za pomocą numeru NDS są tańsze, jednak w przypadku połączeń lokalnych nie jest to już regułą, gdyż istnieje szereg taryf, w których ceny połączeń są wyższe niż dla abonentów danej sieci. W przypadku połączeń międzynarodowych opłaty za połączenia przez numer NDS są niższe od opłat za te połączenia w sieciach operatorów.

Trudności jakie może napotkać konsument przy wyborze najodpowiedniejszej taryfy polegają przede wszystkim na tym, że plany taryfowe są złożonym koszykiem kilku usług (dostępu, za który pobierana jest opłata abonamentowa oraz różnych połączeń, za które opłaty są bardzo zróżnicowane i praktycznie nie możliwe jest ich uśrednienie). Abonent przed wyborem planu taryfowego musi przede wszystkim dokonać analizy swoich potrzeb, na przykład na podstawie bilingów zawierających informację zarówno o rodzaju i godzinach wykonywania połączeń jak i o czasie trwania rozmowy i dopiero w ten sposób wybrać najkorzystniejszy dla siebie plan taryfowy. Niniejsze opracowanie, pokazujące zmiany cen telefonii stacjonarnej w ciągu ostatniego roku, powinno dopomóc klientom w doborze odpowiedniego do potrzeb planu taryfowego.

Wdrożenie WLR

Niezmiernie ważne dla dalszej obniżki cen połączeń na krajowym rynku będą efekty dotychczasowego działania Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W dniu 13 lipca 2006 r. Prezes UKE wydał pierwszą decyzję ustalającą warunki świadczenia usługi hurtowego dostępu do sieci telekomunikacyjnej Telekomunikacji Polskiej S.A. (tzw. WLR, z ang.: Wholesale Line Rental) pomiędzy Tele2 Polska Sp. z o.o. a TP S.A. Była ona pierwszą decyzją o indywidualnym charakterze co oznacza, iż możliwość skorzystania z odsprzedaży hurtowego dostępu do sieci TP S.A. miała na jej podstawie jedynie spółka Tele 2 Polska Sp. z o.o. Dzięki tej decyzji abonenci TP S.A. będą mogli skorzystać nie tylko z usługi połączeń oferowanych przez operatorów alternatywnych (w tym wypadku Tele 2), lecz również z usługi abonamentu. Obecnie takich decyzji jest już wydanych 5 a kolejne 7 jest w przygotowaniu.

W związku z powyższym, 18 października 2006 r. spółki Tele2 i TP S.A. zawarły porozumienie w sprawie terminu realizacji tejże decyzji. Zawarte porozumienie zakładało, że TP S.A. zacznie przyjmować zlecenia abonentów na zmianę operatora od 4 grudnia 2006 r., natomiast pierwsi klienci zmienili operatora na Tele2 już w dniu 8 stycznia 2007 roku. W okresie pierwszych tygodni stycznia 2007 r. TP S.A. zrealizowała ponad 70 tysięcy wniosków klientów Tele2, którzy postanowili zmienić operatora, któremu płacą abonament telefoniczny. Zgodnie z porozumieniem z 18 października 2006 roku pomiędzy Tele2 i TP S.A., do 15 lutego br. zrealizowano w sumie 107,5 tys. wniosków o zmianę operatora.

Pozostali operatorzy, dla których zostały wydane podobne decyzje to:

  • GTS Energis Sp. z o.o.,

  • Telefonia Dialog S.A.,

  • Premium Internet S.A.,

  • Polkomtel S.A.

W toku jest 7 postępowań.

Zgodnie z decyzją Prezesa UKE, uruchomiony został tzw. podstawowy WLR, który obok abonamentu obejmuje połączenia na numery alarmowe, wybrane numery skrócone, typu 0-80x, biuro numerów. Inne usługi, jak połączenia o podwyższonej opłacie (typu 0-70x) oraz niektóre usługi dodane, nie są dostępne w podstawowej wersji WLR. Pełen WLR - obejmujący szerszą gamę usług i połączeń - ma zostać wdrożony na początku 2008 roku.

Abonamenty Tele2 w ramach usługi WLR są o tańsze od ich odpowiedników oferowanych przez TP S.A. przeciętnie od 14% do 22%, co oznacza korzyść dla klienta w wysokości od 7 zł do 15 zł.

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: