UKE chce stworzyć polski odpowiednik kalkulatora www.telepriser.no

Newsy
Żródło: UKE
Opinie: 1
Opinie: 1

UKE rozpoczęło prace zmierzające do powstania internetowego kalkulatora umożliwiającego porównywanie opłat stosowanych przez poszczególnych operatorów za oferowane przez nich usługi. Kalkulator internetowy UKE ma ułatwiać użytkownikowi dokonanie świadomego wyboru oferty najlepiej odpowiadającej jego potrzebom. W związku z tym, iż warunki korzystania z usług (warianty taryfowe, regulaminowe) są coraz bardziej złożone, pojawiła się potrzeba stworzenia kalkulatora taryfowego, jako narzędzia skupiającego w sobie oferty operatorów oferujących najbardziej popularne usługi telekomunikacyjne w Polsce. Tego rodzaju przedsięwzięcie Prezesa UKE z pewnością służyć będzie zwiększaniu przejrzystości, która jest jednym z podstawowych warunków właściwego funkcjonowania konkurencji.

Kalkulator internetowy UKE będzie umożliwiał użytkownikom porównywanie dostępnych na rynku ofert, w podziale na cztery sekcje:

 • telefonia komórkowa,

 • telefonia stacjonarna,

 • internet,

 • oferty pakietowe.

Proponowany przez Prezesa UKE system, na którym miałby zostać oparty kalkulator internetowy UKE, bazuje na technologii ASP.NET 2.0 obsługiwanej przez Windows Server 2003 i umożliwiającą pełną realizację wytyczonych celów. Jako repozytorium danych zastosowany miałby zostać SQL Server 2005. Duża elastyczność i skalowalność proponowanych rozwiązań gwarantuje ich rozwój wraz ze zmianami i wzrostem nowych funkcjonalności obsługiwanych przez kalkulator internetowy UKE.

UKE chce się wzorować na rozwiązaniu norweskim: www.telepriser.no

Telefonia komórkowa

Porównanie będzie obejmować operatorów MNO, jak również operatorów wirtualnych – MVNO. Porównanie obejmować ma ofertę poszczególnych operatorów (jeśli taką dysponują) obejmującą:

 • post-paid (abonament),

 • pre-paid (“telefon na kartę”),

 • mix.

W pierwszej kolejności użytkownik wybierałby jaka oferta go interesuje (post-paid, pre-paid, mix), co pozwoliłoby na zawężenie obszaru wyszukiwania. Główną kategorią wyboru miałoby być następujące pytanie:

 •  ile jesteś w stanie zapłacić (w przedziale) za abonament (post-paid)/jaką sumę jesteś w stanie ponieść w ciągu miesiąca na doładowanie konta (pre-paid), Już samo wpisanie wartości pozwoliłoby na pokazanie wszystkich dostępnych ofert w tym zakresie (tak aby uniknąć np. pustych zbiorów wyszukiwania). W planach jest także stworzenie zakładki, w której można byłoby skomponować ofertę zarówno z aparatem telefonicznym (do wyboru byłby zarówno producent jak i model telefonu), jak i bez aparatu telefonicznego.

Po zaznaczeniu wskazanych powyżej kryteriów ukazywać będzie się lista wszystkich dostępnych ofert w zaznaczonych ramach od najkorzystniejszej poczynając. Oferty miałyby w pierwszej kolejności zawierać:

 • nazwę operatora,

 • nazwę taryfy,

 • w przypadku post-paid miesięczną cenę abonamentu, liczbę darmowych minut, smsów, lub innych dodanych usług, a także minimalny czas na jaki trzeba podpisać umowę abonamentową,

 • w przypadku mix miesięczną cenę abonamentu, liczbę darmowych minut, sms-ów, lub innych dodanych usług, a także minimalny czas na jaki trzeba podpisać umowę abonamentową,

 • w przypadku pre-paid miesięczny koszt używania (tzn. w zależności od wybranej przez użytkownika kwoty jaką skłonny byłby ponieść, należałoby ją podzielić przez koszt wysłania jednego sms-a lub koszt jednej minuty połączenia, aby uzyskać wynik w postaci ile sms-ów jest się w stanie wysłać za tę kwotę, lub ile minut połączenia zrealizować – konieczny byłby znacznik „lub”),

 • wskazanie czy jest to operator MNO czy MVNO.

Ukazująca się lista sortowana byłaby na początku na podstawie ceny abonamentu (post-paid i mix) oraz na podstawie liczby minut połączenia możliwych do zrealizowania za wybraną kwotę (pre-paid). Stosownie do oczekiwań użytkownika, możliwe byłoby także posortowanie wyników na podstawie zmiennych, na których najbardziej zależy mu w ofercie (np. liczbie darmowych minut, sms-ów, czasie trwania umowy). Możliwe będzie także wejście na pojedynczą ofertę konkretnego operatora, w celu uzyskania bliższych informacji na jej temat. Po wejściu na konkretną zakładkę miałyby się ukazywać:

 • nazwa danego operatora wraz z jego numerem telefonu kontaktowego (Biuro Obsługi Klienta), stroną www, kontaktowym mailem, adresem, sposobami w jaki można dokonać płatności za usługę (przelew bankowy, przelew pocztowy, płatność kartą, płatność sms-em, obsługa płatności on-line), a także krótką kilkuzdaniową charakterystyką operatora (zawierającą informację np. o liczbie posiadanych abonentów, czy czasie funkcjonowania na rynku), pozwalającą użytkownikowi sprawdzić jego wiarygodność,

 • nazwa taryfy,

 • regulamin taryfy (stosowany byłby bezpośredni link do strony operatora),

 •  minimalny czas trwania umowy w przypadku post-paid (ewentualne informacje o zniżkach za ewentualne podpisanie dłuższej umowy),

 • wysokość opłaty abonamentowej w przypadku post-paid i mix,

 • wysokość nominałów kart doładowujących w przypadku pre-paid i mix,

 • cena za minutę połączenia w zależności czy połączenie wykonywane jest do sieci danego operatora, poza sieć, czy na numer stacjonarny,

 • cena za minutę połączenia w zależności od czasu/dnia w jakim jest wykonywane połączenie (w dni robocze/w weekendy, w godzinach szczytu/poza godzinami szczytu),

 • cena za SMS,

 • cena za SMS poza sieć,

 • cena za MMS,

 • cena za MMS poza sieć,

 • cena za wideorozmowy,

 • cena za przesyłanie danych (100 kb),

 • usługi wliczone w cenę abonamentu/opłaty (np. darmowe minuty lub sms-y),

 • informacja czy oferta jest dostępna jedynie w salonie sprzedaży czy także
  w sklepie umieszczonym na stronie internetowej operatora (ze wskazaniem linka dotej strony),

 • w przypadku skomplikowanych obniżek, rabatów lub promocji stosowanych przez operatora byłaby podana informacja, gdzie można dowiedzieć się więcej na ich temat (np. link do strony operatora, numer telefonu do BOK).

Rozważany jest także dostęp z tego poziomu do wszystkich ofert dostępnych u tego operatora (niezależnie od predyspozycji użytkownika). Wyniki można byłoby sortować w zależności od oczekiwań użytkownika, alfabetycznie lub kierując się np. ceną abonamentu. Przewidziana jest także możliwość bezpośredniego porównania dowolnie wybranych przez użytkownika ofert (np. trzech najlepszych). Informacje (zawarte np. w odpowiednio podzielonej tabelce) byłyby powiązane z informacjami jakie ukazują się dla indywidualnie wybranej oferty (miałoby być to w szczególności bezpośrednie porównanie opłat za poszczególne usługi zawarte w porównywanych ofertach).

Prezes UKE zdaje sobie sprawę, iż oferty poszczególnych operatorów zawierają bardzo dużo promocji (w tym czasowych), upustów, rabatów itp. Nie można przyjąć więc, że cena np. za minutę połączenia, czy wysłanie wiadomości SMS obowiązuje przez cały czas trwania kontraktu. Zależy to również od konstrukcji umowy. Prezes UKE chciałby oczywiście, aby dane zawarte w tej sekcji były jak najdokładniejsze i obejmowały jak najwięcej zmian i uaktualnień wprowadzanych przez poszczególnych operatorów. Jednak w wypadkach, kiedy nie będzie możliwe zawarcie takiego zakresu informacji bezpośrednio w kalkulatorze internetowym, Prezes UKE rozważa możliwość zawarcia w nim samych ofert stałych, dając jednocześnie użytkownikom możliwość zapoznania się ze wszystkimi szczegółami oferty np. poprzez odesłanie na stronę internetową operatora (poprzez użycie odpowiedniego linka).

Telefonia stacjonarna

Oferty operatorów stacjonarnych mają nieco inny charakter od propozycji oferowanych przez operatorów komórkowych, a więc główną kategorią wyboru miałoby być pytanie:

 • ile jesteś w stanie zapłacić za abonament (w przedziale),

Samo wybranie kwoty, powodowałoby wyświetlenie wyników. Możliwy byłby jednak wybór zakładki „wyszukiwanie zaawansowane”, co powodowałoby zawężenie wyszukiwania. Umieszczone w niej miałyby być takie zapytania jak:

 • kiedy najczęściej wykonujesz połączenia (miałyby zostać tu uwzględnione m.in. takie możliwości jak: codziennie o każdej porze, w weekendy, od poniedziałku do piątku w godzinach szczytu, od poniedziałku do piątku wieczorami),

 • czy abonament ma zawierać minuty przepłacone, ile minut, do wykorzystania w jakich relacjach usługowych np. tylko połączenia lokalne, tylko połączenia międzystrefowe, czy też połączenia lokalne jak i międzystrefowe,

 • ile minut wykorzystujesz w skali miesiąca (z podziałem na: minuty wykorzystane na rozmowy lokalne, międzystrefowe, międzynarodowe i do sieci komórkowych).

Po zaznaczeniu wskazanych powyżej kryteriów chcielibyśmy aby ukazywała się lista wszystkich dostępnych ofert w zaznaczonych ramach od najkorzystniejszej poczynając. Oferty miałyby w pierwszej kolejności zawierać:

 • nazwę operatora,

 • nazwę taryfy,

 • miesięczną cenę abonamentu,

 • liczbę darmowych minut lub innych usług dodanych zawartych w ofercie (jeżeli są),

 • minimalny czas na jaki trzeba podpisać umowę abonamentową.

Wyniki wyszukiwania na początek miałyby zostać posortowane na podstawie ceny abonamentu, jednak użytkownik mógłby sortować je także na podstawie ww. informacji, kierując się własnymi preferencjami.
Przewidziana jest także możliwość wejścia na pojedynczą ofertę konkretnego operatora, w celu uzyskania bliższych informacji na jej temat. Po wejściu na konkretną zakładkę miałyby się ukazywać:

 • nazwa danego operatora wraz z jego numerem telefonu kontaktowego (Biuro Obsługi Klienta), stroną www, kontaktowym mailem, adresem, sposobami w jaki można dokonać płatności za usługę (przelew bankowy, przelew pocztowy, płatność kartą, płatność sms-em, obsługa płatności on-line), a także krótką kilkuzdaniową charakterystyką operatora (zawierającą informację np. o liczbie posiadanych abonentów, czy czasie funkcjonowania na rynku), pozwalającą użytkownikowi sprawdzić jego wiarygodność,

 • nazwa taryfy,

 • regulamin taryfy (np. link do strony operatora),

 • informacja odnośnie sposobu świadczenia usługi (własna infrastruktura, WLR, preselekcja),

 • minimalny czas trwania umowy (ewentualne informacje o zniżkach za ewentualne podpisanie dłuższej umowy),

 • wysokość opłaty abonamentowej,

 • usługi wliczone w cenę abonamentu/opłaty (np. darmowe minuty),

 • cena za minutę połączenia w sieci oraz cena za minutę połączenia poza sieć, w tym: do sieci komórkowych i stacjonarnych z podziałem na poszczególnych operatorów jeśli wysokość ceny połączenia do nich się różni (ukazane np. w odpowiednio skonstruowanych tabelkach, tak aby wyniki pokazane były w najprostszy z możliwych sposobów)

 • cena za minutę połączenia lokalnego, międzystrefowego i międzynarodowego (do poszczególnych krajów ujęte w odpowiednich grupach/strefach cenowych stosowanych przez konkretnych operatorów),

 • cena za wyżej wymienione połączenia w zależności od tego o jakiej porze dnia są realizowane (szczyt - poza szczytem, wraz z podaniem odpowiednich godzin), oraz czy są realizowane w dzień powszedni czy w weekend,

 • informacja czy oferta dostępna jest jedynie w salonie sprzedaży czy także w sklepie umieszczonym na stronie internetowej operatora (ze wskazaniem linka do tej strony).

Ze względu na rozległość prezentowanych danych, poszczególne opcje miałyby być zostać umieszczone w oddzielnych zakładkach, ułatwiając w ten sposób użytkownikowi wybór tego co najbardziej interesuje go w ofercie.
Rozważany jest także dostęp z tego poziomu do wszystkich ofert dostępnych u tego operatora (niezależnie od predyspozycji użytkownika). Wyniki można byłoby sortować w zależności od oczekiwań użytkownika, alfabetycznie lub kierując się np. ceną abonamentu.
Przewiduje się też możliwość bezpośredniego porównania dowolnie wybranych przez użytkownika ofert (np. trzech najlepszych). Informacje (zawarte np. w odpowiednio podzielonej tabelce) byłyby powiązane z informacjami jakie ukazują się dla indywidualnie wybranej oferty. Tak jak wspomniano wyżej, ze względu na rozległe informacje o ofercie, porównywane miałyby być poszczególne zakładki, w zależności od wyboru użytkownika lub całe oferty poszczególnych operatorów.

Internet

Główną kategorią wyboru miałaby być:

 • miesięczna cena abonamentu,

Tak jak w powyżej opisanych usługach, już samo podanie takiej wartości powodowałoby wyświetlenie dostępnych ofert. Jednak aby zawężyć wyniki poszukiwań, także w przypadku internetu możliwe byłoby dodanie możliwości „wyszukiwania zaawansowanego”.
Znajdowałyby się w niej takie możliwości dostosowania oferty jak:

 • określenie szybkości ściągania danych (Mb/s),

 • określenie szybkości wysyłania danych (Mb/s),

 • określenie rodzaju oferowanej usługi/medium (m.in. ADSL, telewizja kablowa, Wi-Fi, UMTS).

Co do możliwości sprawdzenia czy usługa oferowana jest na danym terenie, Prezes UKE nie jest na dzień dzisiejszy w stanie zweryfikować, czy operatorzy chcieliby współpracować w tym zakresie, przekazując tego typu dane. Jeśli współpraca taka nie byłaby możliwa, to po wejściu na szczegółowe informacje o konkretnej ofercie, możliwe byłoby dodanie linka do strony internetowej operatora, na której możliwe byłoby sprawdzenie dostępności oferty, a jeśli operator takiej nie posiada, podanie numeru telefonu, pod który dzwoniąc można dowiedzieć się więcej o ofercie.
Po zaznaczeniu wskazanych powyżej kryteriów miałaby ukazywać się lista wszystkich dostępnych ofert w zaznaczonych ramach od najkorzystniejszej poczynając (wyznacznikiem miałaby być w tym wypadku cena abonamentu).
Oferty miałyby w pierwszej kolejności zawierać:

 • nazwę operatora wraz z nazwą oferty,

 • miesięczną cenę abonamentu,

 • szybkość ściągania danych,

 • minimalny czas na jaki trzeba podpisać umowę abonamentową,

Tak jak w innych usługach planowane jest danie użytkownikom możliwości zmiany kategorii, na podstawie której oferty miałyby zostać posortowane.
Przewidziana jest także możliwość wejścia na pojedynczą ofertę konkretnego operatora, w celu uzyskania bliższych informacji na jej temat. Po wejściu na konkretną zakładkę miałyby się ukazywać:

 • nazwa danego operatora wraz z jego numerem telefonu kontaktowego (Biuro Obsługi Klienta), stroną www, kontaktowym mailem, adresem, sposobami w jaki można dokonać płatności za usługę (przelew bankowy, przelew pocztowy, płatność kartą, płatność sms-em, obsługa płatności on-line), a także krótką kilkuzdaniową charakterystyką operatora (zawierającą informację np. o liczbie posiadanych abonentów, czy czasie funkcjonowania na rynku), pozwalającą użytkownikowi sprawdzić jego wiarygodność,

 • nazwa taryfy,

 • regulamin taryfy (np. link do strony operatora),

 • minimalny czas trwania umowy (ewentualne informacje o zniżkach za ewentualne podpisanie dłuższej umowy),

 • wysokość opłaty abonamentowej,

 • wysokość opłaty aktywacyjnej,

 • wysokość opłaty za modem (jeśli rodzaj usługi przewiduje taką możliwość),

 • szybkość ściągania danych (mb/s),

 • szybkość wysyłania danych (mb/s),

 • rodzaj oferowanej usługi/medium (ADSL, telewizja kablowa, Wi-Fi, UMTS),

 • rodzaj oferowanego modemu (jeśli rodzaj usługi przewiduje taką możliwość),

 • szersza informacja na temat dostępności usługi (tzn. sprawdzenie czy usługi danego operatora dostępne są w konkretnym miejscu - w taki sposób, jak określono to powyżej),

 • informacja czy oferta dostępna jest jedynie w salonie sprzedaży czy także w sklepie umieszczonym na stronie internetowej operatora (ze wskazaniem linka do tej strony).

Przewidziana jest także możliwość bezpośredniego porównania dowolnie wybranych przez użytkownika ofert (np. trzech najlepszych). Informacje (zawarte np. w odpowiednio podzielonej tabelce) byłyby powiązane z informacjami jakie ukazują się dla indywidualnie wybranej oferty.

Pakiety

Ze względu na oferowane przez poszczególnych dostawców pakiety usług (telefon, telewizja, internet - w różnych kombinacjach), które cieszą się coraz większą popularnością, Prezes UKE chciałby umieścić w kalkulatorze internetowym także usługi tego typu.
Głównym kryterium wyboru miałby być wybór dostępnych kombinacji, jakimi użytkownik jest zainteresowany, czyli:

 • telefon – internet – telewizja,

 • telefon – internet,

 • telefon – telewizja,

 • internet – telewizja.

Takie wyszukiwanie zawężyłoby zakres wyboru tylko do ofert, którymi użytkownik jest docelowo zainteresowany.
Następnym kryterium wyboru (w zależności od zapotrzebowania użytkownika) miałyby być:

 • wysokość abonamentu (podawana w przedziale).

Po zaznaczeniu wskazanych powyżej kryteriów miałaby ukazywać się lista wszystkich dostępnych ofert w zaznaczonych ramach od najkorzystniejszej poczynając.
Oferty miałyby w pierwszej kolejności zawierać:

 • nazwę operatora,

 • nazwę taryfy,

 • miesięczną cenę abonamentu (w całości oraz rozbitą na wszystkie wybrane przez użytkownika usługi),

 • minimalny czas na jaki trzeba podpisać umowę abonamentową.

Wyniki miałyby zostać posortowane w zależności od ceny abonamentu, ale tak, jak wspomniano powyżej, planujemy dać użytkownikom możliwość sortowania także według innych kategorii.
Przewidziana jest także możliwość wejścia na pojedynczą ofertę konkretnego operatora, w celu uzyskania bliższych informacji na jej temat. Po wejściu na konkretną zakładkę miałyby się ukazywać informacje na temat poszczególnych usług oferowanych użytkownikowi. Dla telefonu miałyby być to informacje zamieszczone w sekcji „telefonia stacjonarna”, dla internetu informacje zawarte w sekcji „internet”, a dla telewizji wysokość abonamentu, oferta programowa i jej rodzaj (np. satelitarna, kablowa, HD). Oczywiście tak, jak w poprzednich sekcjach przewidziane jest danie użytkownikowi możliwości bezpośredniego porównania poszczególnych, interesujących go ofert.
W przyszłości Prezes UKE planuje wprowadzenie na stronę z kalkulatorem internetowym także forum dyskusyjnego (ewentualnie dania użytkownikom możliwości komentowania poszczególnych ofert różnych operatorów).

Opinie:

Opinie archiwalne (1):

Komentuj

Komentarze / 1

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: