UKE konsultuje rozdział funkcjonalny TP

Newsy
Żródło: UKE
Opinie: 0

UKE opublikował dokument konsultacyjny na temat zasadności przeprowadzenia rozdziału funkcjonalnego Telekomunikacji Polskiej. W ocenie prezesa UKE jedynie zastosowanie środka regulacyjnego jakim jest rozdział funkcjonalny jest w stanie skutecznie wyeliminować barierę w postaci postawy antykonkurencyjnej operatora zasiedziałego. Wyniki analiz wskazują, że rozdział funkcjonalny może ograniczyć negatywne skutki dla rozwoju konkurencji wynikające ze słabości systemu prawnego w Polsce, a także wpłynąć na zniwelowanie barier wejścia na rynek, co pomoże alternatywnym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym skutecznie konkurować z operatorem zasiedziałym.

Konsultowany dokument przedstawia istotę obowiązku rozdziału funkcjonalnego i jego podstawowe elementy. Pokazuje on również dotychczasowe działania i ich efekty, a także analizuje obecną sytuację na bardzo istotnych z punktu widzenia rozwoju społeczeństwa informacyjnego rynkach: detalicznego dostępu do Internetu oraz dwóch hurtowych rynkach świadczenia usługi BSA i LLU. Analizy te wskazały, że zintegrowany pionowo operator - Telekomunikacja Polska S.A. posiada bardzo wyraźną przewagę rynkową nad pozostałymi podmiotami. Przykładem takiej sytuacji może być chociażby rynek usług dostępu szerokopasmowego, na którym pomimo upływu trzech lat od momentu wprowadzenia oferty ramowej na usługę BSA, liczba dotychczas udostępnionych w trybie BSA łączy stanowi zaledwie 4,7% wszystkich łączy xDSL operatora zasiedziałego.

W ocenie Prezesa UKE rozdział funkcjonalny będzie miał pozytywny wpływ na rozwój rynku telekomunikacyjnego w Polsce, przede wszystkim powodując pojawienie się na rynku efektywnej konkurencji, a także wprowadzi w życie zasadę równego traktowania wszystkich uczestników rynku. Ponadto analiza wpływu rozdziału funkcjonalnego na rynek w Polsce przewiduje wiele pozytywnych zmian, zarówno pod względem różnorodności i dostępności atrakcyjnych cenowo usług dla użytkowników końcowych, jak i w obszarze inwestycji TP oraz operatorów alternatywnych.

Dokument zawiera również omówienie doświadczeń innych państw, związanych z podziałem operatora zintegrowanego pionowo. Istotny jest bowiem fakt, iż podział operatora (zarówno funkcjonalny, jak i strukturalny) stał się faktem już w kilku państwach, gdzie przyniósł pozytywne efekty dla całego rynku telekomutacyjnego. W wielu innych państwach podział operatora narodowego jest rozważany jako skuteczne narzędzie, służące wprowadzeniu mechanizmów efektywnej konkurencji, maksymalizacji korzyści użytkowników końcowych oraz przyczyniające się do rozwoju nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Z kolei w jeszcze innych krajach operatorzy o znaczącej pozycji na rynku sami wprowadzili stosowne rozwiązania (np. odpowiednie rozdzielenie systemów IT) zapewniające realizację obowiązku niedyskryminacji.

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: