UKE o MTR dla modelu Full MVNO

Newsy
Żródło: UKE
Opinie: 1

Prezes UKE postanowił wyjaśnić „Stanowisko w sprawie nowego podejścia do stawek za zakańczanie połączeń w sieciach ruchomych nowych operatorów" z dnia 10 listopada 2010 r. w zakresie wysokości stawek za zakańczanie połączeń w sieciach tzw. operatorów Full MVNO, tak aby nie budziły one żadnych wątpliwości interpretacyjnych, szczególnie nie prowadziły do interpretacji zmierzających do nadużycia prawa.

Operator Full MVNO to operator posiadający własną infrastrukturę telekomunikacyjną z wyjątkiem podsystemu radiowego, posiadający własne punkty styku sieci z innymi operatorami, przez co uprawniony jest do pobierania stawek za zakończenie połączenia. Połączenie to jest następnie tranzytowane do sieci operatora oferującego usługę roamingu krajowego i zakańczane przy wykorzystaniu infrastruktury dostępowej tego operatora u abonenta operatora Full MVNO.

W stanowisku dotyczącym wysokości stawek za zakańczanie połączeń w sieciach ruchomych nowych operatorów z dnia 10 listopada 2010 r. Prezes UKE w odniesieniu do operatorów Full MVNO postanowił, iż będą oni uprawnieni do pobierania stawek symetrycznych w stosunku do stawki operatora MNO, który świadczy na ich rzecz usługę roamingu krajowego.

Jeśli jednak usługę roamingu krajowego świadczy operator uprawniony do pobierania stawek asymetrycznych za zakańczanie połączeń w swojej sieci, nie oznacza to, że operator Full MVNO uprawniony byłby do stosowania stawki symetrycznej do stawki operatora oferującego usługę roamingu krajowego, a więc asymetrycznej do powszechnie stosowanych stawek przez zasiedziałych operatorów infrastrukturalnych.
Jak wskazano w stanowisku z dnia 10 listopada 2010 r., nie ma uzasadnienia kosztowego, aby stawki dla operatorów prowadzących lub planujących rozpocząć działalność w podobnym profilu działalności były ustalane na poziomie asymetrycznym.

Inna interpretacja Stanowiska skutkowałaby sytuacją niezgodną z celami Regulatora, w której operator nie inwestujący w rozwój infrastruktury dostępowej uprawniony byłby do stosowania wyższej stawki za zakańczanie połączeń niż operator posiadający infrastrukturę dostępową.

Tym samym Prezes UKE wskazuje, iż fragment stanowiska z dnia 10 listopada 2010 r. odnoszący się do sytuacji operatora Full MVNO Cyfrowy Polsat, a także w przyszłości do każdego innego operatora Full MVNO powinien być rozumiany w ten sposób, że stawka operatora Full MVNO powinna być symetryczna w stosunku do stawki zasiedziałego operatora MNO (Polkomtela SA, Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel Sp. z o.o. oraz Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o.).

Opinie:

Opinie archiwalne (1):

Komentuj

Komentarze / 1

Dodaj komentarz
  • Users Avatars Mini
    ja pisze: 2011-01-10 23:58
    To oznacza ze Cyfrowy Polsat powinien dostosować swoją stawkę za połaczenia przychodzace do stawek wielkiej Trójki i ceny połączeń z wielkiej Trójki do CP powinne być na tym samym poziomie - obecnie średnio 29 groszy. SUPER !!!
    0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: