UKE obliczyło - prawie 6 mld oszczędności dla Polaków

Newsy
Żródło: UKE
Opinie: 5

UKE twierdzi, że dzięki realizacji Strategii Regulacyjnej w latach 2006-2007 klienci usług telekomunikacyjnych zaoszczędzili prawie 6 mld zł.

Przyjęta przez Radę Ministrów "Strategia Regulacyjna 2006 - 2007. Jak przyspieszyć rozwój polskiego rynku telekomunikacyjnego, obniżyć koszty usług dla Polaków i zwiększyć dostępność nowoczesnych rozwiązań?" miała za cel m.in.:

  • obniżenie kosztów usług komórkowych o 2 miliardy złotych, przy równoczesnym wzroście penetracji do ponad 90% i wprowadzeniu nowoczesnych usług oraz

  • obniżenie kosztów usług telefonicznych w telefonii stacjonarnej dla konsumentów o 1-1,5 miliarda złotych rocznie, osiągnięte w ciągu trzech lat.

Poniżej przedstawiono wyliczenie, jak w praktyce kształtowały się te oszczędności dla rynku połączeń telefonicznych (telefonia stacjonarna i ruchoma razem) jak również dla rynku dostępu do Internetu dla konsumentów. Obliczeń dokonano na podstawie danych, jakie operatorzy przesłali do Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Ze względu na fakt stosowania przez operatorów telefonicznych jak i dostawców Internetu ciągłych promocji cenowych do wyliczeń przyjęto szereg założeń.

Biorąc pod uwagę strukturę rynku (ilość minut połączeń bądź ilość dostępów do internetu) dla końca roku 2007, obliczono wydatki konsumentów dla tej struktury przemnażając wolumen ruchu odpowiednio przez średnie ważone ceny (rozumiane jako suma wszystkich opłat za połączenia podzielona przez ilość wszystkich minut i zważona dla rynku B2C i B2B) w roku 2005.

Rynek połączeń telefonicznych

2005

2007

tel. stacjonarna tel. komórkowa tel. stacjonarna tel. komórkowa
Ilość minut połączeń (mld) 25,1 17,2 19,7 34,3
Średnia ważona cena połączenia (PLN) 0,26 0,35 0,19 0,26
Koszt połączeń w 2007,
dla ich struktury w 2007 (mld)
5,12 12,00 3,74 8,97
 
Suma kosztów poniesionych (mld PLN)

17,12

12,71
Oszczędności (mld PLN) 4,42

W ten sposób licząc, można przyjąć, że konsumenci dla całego rynku połączeń telefonicznych (B2C i B2B) od roku 2005 zaoszczędzili 4,42 mld PLN. Inaczej mówiąc, taka sama struktura rynku na koniec 2007 roku kosztowała odpowiednio o 4,42 mld PLN mniej niż by kosztowała na koniec 2005.

Dla rynku dostępu do internetu (B2C) oszczędności te wyniosły 1,52 mld PLN. Inaczej mówiąc taka sama struktura rynku na koniec 2007 roku kosztowała o 1,52 mld PLN mniej niż na koniec 2005.

Rynek Internetu, B2C 2005 2007
Ilość dostępów szerokopasmowych (tys.) 1 007 3 013
Ilość dostępów wąskopasmowych (tys.) 426 369
Razem (tys) 1 433 3 382
Przychody (mln) 1 600 2 250
Średnia roczna cena (PLN) 1 117 665
Koszt dla liczby dostępów z 2007 (tys.) 3 776 134 2 250 000
Oszczędności (mln PLN) 1 526,13

Reasumując, oszczędności klientów usług telekomunikacyjnych ogółem wyniosły na przestrzeni lat 2005-2007 prawie 6 mld PLN, a więc nawet więcej, niż zostało to założone w Strategii Regulacyjnej.

Należy zaznaczyć, iż z uwagi na zastosowanie jako bazowego wolumenu ruchu z 2007 roku, obliczone wartości mają wymiar przybliżony, tzn. ukazują oszczędności użytkowników w sytuacji gdy stopień korzystania z usług w latach 2005-2007 nie ulega zmianie.
Takie rozwiązanie, chociaż nie uwzględnia rzeczywistych trendów rynkowych w zakresie wykorzystania przez konsumentów poszczególnych usług telekomunikacyjnych, w znacznym stopniu zapewnia spełnienie kryterium porównywalności lat 2005 i 2007.

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: