Wyniki konkursu na system pomiarowy jakości internetu - wygrywa V-Speed - innych ofert nie było

Newsy
Opinie: 0
UKE: wyniki konkursu na system pomiarowy jakości dostępu do internetu

30 listopada 2020 r. kończy się okres aktualnej certyfikacji mechanizmu badania jakości dostępu do internetu. Aby zapewnić ciągłość dostarczania narzędzia dla użytkowników końcowych, prezes UKE przeprowadził konkurs na wybór dostawcy certyfikowanego mechanizmu na kolejny dwuletni okres.

8 czerwca 2020 r. na stronie BIP UKE został ogłoszony konkurs na wybór podmiotu, który zapewni system pomiarowy do celów certyfikowanego mechanizmu monitorowania usługi dostępu do internetu.

W odpowiedzi na ogłoszenie została złożona oferta przez V-Speed sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach Śląskich.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w konkursie wynosiła 250.

Po przeprowadzeniu konkursu i ocenie oferty Komisja konkursowa przyznała ofercie złożonej przez V-Speed sp. z o.o. 219,67 punktów. 

W oparciu o zaprezentowane wyniki prezes UKE dokonał wyboru oferty złożonej przez V-Speed sp. z o.o. 

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: