UKE sprzeciwił się podwyżce opłaty za zawieszenie linii TP

Newsy
Żródło: UKE
Opinie: 5
Opinie: 5

Prezes UKE zgłosił sprzeciw do planowanej przez TP S.A. podwyżki opłaty za zawieszenie usług telekomunikacyjnych.

22 stycznia 2007 r. Telekomunikacja Polska S.A. przedłożyła projekt zmiany Cennika usług telekomunikacyjnych w zakresie opłaty dla usługi „Zawieszenie, na życzenie Abonenta świadczenia usług telefonicznych w sieci analogowej na czas nie dłuższy niż 12 okresów rozliczeniowych”.

Obecnie za ww. usługę zgodnie z Cennikiem konsument ponosi opłatę miesięczną w wysokości 17,50 zł netto (21,35 zł brutto). TP S.A. zaproponowała podwyżkę tej opłaty do 30,00 zł netto (36,60 zł brutto) i planowała jej wprowadzenie w życie od dnia 1 marca 2007 r.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej stwierdził, iż zaproponowana przez Spółkę wysokość opłaty za zawieszenie świadczeni usług telekomunikacyjnych nie została ustalona na podstawie kosztów świadczenia tej usługi, jak również nie spełnia wymogu jej określenia na podstawie przejrzystych, obiektywnych i niedyskryminujących kryteriów.

W związku z tym, Prezes UKE zgłosił sprzeciw do przedmiotowej zmiany cennika i nie wchodzi ona w życie.

Opinie:

Opinie archiwalne (5):

Komentuj

Komentarze / 5

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: