UKE startuje 2 rundę konsultacji 5G - pierwsze polskie sieci C-band na gwiazdkę

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Ruszamy z drugą turą konsultacji dokumentacji aukcyjnej

UKE poinformował przed chwilą, że rozpoczyna drugą turę konsultacji dokumentacji aukcyjnej na pasmo C.

Konsultacje potrwają do 12 maja. Zwycięzcy aukcji otrzymają pasmo do dyspozycji w IV kwartale 2023 r. Wtedy też komercyjnie będą mogły być uruchamiane pierwsze stacje w C-bandzie.

Istotne zmiany dotyczące założeń aukcji dotknęły trzech obszarów.

Pierwszym z nich jest sam przedmiot postępowania.

UKE przychyliło się do stanowisk operatorów i rozszerzyło cztery bloki z 80 do 100 MHz, sieci prywatne z bloku „0”  przesuwając do innego zakresu. Nie zmieniła się cena wywoławcza za blok i cały czas wynosi 450 mln zł. 

Drugą, istotną zmianą jest modyfikacja zobowiązań dotyczących pokrycia terytorium kraju.

UKE przyznało, że wybudowanie sieci pokrywającej ponad 90% obszaru przy naszej północnej i wschodniej granicy lądowej jest problematyczne ze względu na sytuację geopolityczną utrudniającą współpracę przy koordynacji międzynarodowej. Z tego względu powstała lista gmin z pasa granicznego na północy i wschodzie kraju, stanowiących obszar około 5% Polski, które nie zostały objęte zobowiązaniem terytorialnym. Zobowiązania dotyczące gospodarstw domowych i szlaków komunikacyjnych pozostają w mocy w tych gminach. Zapewnienie zasięgu poza drogami i gospodarstwami domowymi na tym terenie będzie wynikało jednak z decyzji biznesowych operatorów, z możliwym wsparcie za pomocą m.in. umowy inwestycyjnej.

Trzecim obszarem, którego dotknęły zmiany, są kwestie związane z cyberbezpieczeństwem.

Z 7 do 5 lat skrócono okres, w którym operator będzie musiał usunąć ze swojej sieci sprzęt od producenta uznanego za dostawcę wysokiego ryzyka. Operator będzie musiał to robić proporcjonalnie z upływem czasu, a z krytycznych elementów sieci będzie musiał zrobić to już w pierwszym roku. Do tego zapisy, celem wykluczenia wszelkich niejasności, jeszcze mocniej opierają się na unijnych regulacjach. Założenia te zostały skonsultowane i zaakceptowane przez Kolegium ds. Cyberbezpieczeństwa 24 marca 2023 r.

Dodatkowo UKE w tym roku planuje przeprowadzić proces reshufflingu pasma 900 MHz, a w okresie wakacji rozpocząć proces konsultacji dokumentacji procedury selekcyjnej na pasma 700 MHz i 800 MHz.

W aktualnie konsultowanej wersji dokumentacji zobowiązania, które można realizować wszystkimi posiadanymi przez operatorami pasmami, mają następującą postać:

 

Gospodarstwa domowe:

termin realizacji 12 miesięcy 36 miesięcy 60 miesięcy
pokrycie gospodarstw domowych 95% 98% 99%
wymagana przepustowość 30 Mb/s 50 Mb/s 100 Mb/s
maksymalne opóźnienie - - 10 ms

 

Terytorium kraju (z wyłączeniem gmin przygranicznych):

termin realizacji 12 miesięcy 36 miesięcy 60 miesięcy 84 miesiące
pokrycie obszaru 85% 90% 94% 95%
wymagana przepustowość 30 Mb/s 50 Mb/s 100 Mb/s 100 Mb/s
maksymalne opóźnienie - - 10 ms 10 ms

 

Drogi krajowe:

termin realizacji 36 miesięcy 60 miesięcy 84 miesiące
pokrycie dróg krajowych 90% 95% 100%
wymagana przepustowość 50 Mb/s 100 Mb/s 100 Mb/s
maksymalne opóźnienie 10 ms 10 ms 10 ms

 

Drogi wojewódzkie:

termin realizacji 36 miesięcy 60 miesięcy 84 miesiące
pokrycie dróg wojewódzkich 93% 95% 100%
wymagana przepustowość 50 Mb/s 100 Mb/s 100 Mb/s

 

Linie kolejowe:

termin realizacji 36 miesięcy 60 miesięcy
wymagana przepustowość 50 Mb/s 100 Mb/s
maksymalne opóźnienie 10 ms 10 ms

 

 

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: