UKE twierdzi, że średnio klient telefonii komórkowej płaci miesięcznie ponad 70 zł

Newsy
Żródło: UKE
Opinie: 17

Urząd Komunikacji Elektronicznej przedstawił analizę zmian cen na rynku telefonii komórkowej. Celem analizy jest przedstawienie zmian cen podstawowych usług telefonii ruchomej w latach 2005-2007, dla różnych profili klientów sieci krajowych operatorów oraz porównanie oferowanych przez nich cen z cenami operatorów innych krajów Unii Europejskiej.

Analiza przeprowadzona została na poziomie krajowym oraz międzynarodowym.

Na poziomie krajowym przedstawione zostały ceny usług oferowane przez krajowych operatorów telefonii ruchomej w ujęciu średnich cen usług połączeń głosowych, wiadomości SMS, MMS oraz transmisji danych, dla klientów abonamentowych indywidualnych, klientów abonamentowych biznesowych oraz klientów usług przedpłaconych.

Na poziomie międzynarodowym przedstawione zostały ceny koszyków usług dla klientów abonamentowych, klientów usług przedpłaconych oraz abonamentowych i usług przedpłaconych łącznie. Porównane zostały ceny koszyków dla Polski oraz wybranych 18 krajów Unii Europejskiej.

Średnie ceny usług telefonii ruchomej oferowanych przez krajowych operatorów telefonii ruchomej charakteryzowały się zdecydowanym spadkiem na przestrzeni lat 2005-2007.

W zakresie cen oferowanych przez polskich operatorów w porównaniu z operatorami innych krajów Unii Europejskiej, Polska odnotowała jeden z najwyższych spadków cen w latach 2005-2007 w przypadku koszyka usług post-paid (36%) oraz post-paid i pre-paid łącznie (36%). Dzięki temu koszyki usług dla Polski zajęły odpowiednio 2 dla post-paid oraz 3 dla post-paid i pre-paid łącznie, miejsce w zestawieniach dynamiki spadku cen wybranych 19 krajów Unii Europejskiej.

W przypadku koszyka usług pre-paid spadek cen wyniósł 10%, a Polska, zajęła 15 pozycję w zestawieniu wybranych 19 krajów Unii Europejskiej.

Według UKE, w 2007 roku abonenci płacili miesięcznie za użytkowanie telefonu komórkowego średnio 90,7 PLN, użytkownicy ofert typu mix 48,9 PLN, z kolei użytkownicy ofert przedpłaconych 50,6 PLN. W przypadku zważenia średnich miesięcznych opłat w 2007 roku liczbą użytkowników poszczególnych grup usług celem wyliczenia średniej miesięcznej opłaty ponoszonej przez ogół respondentów, okazuje się, iż jest ona na poziomie ok. 71,04 PLN.

Materiały dodatkowe:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: