UKE wygrywa z TP w sądzie

Newsy
Żródło: UKE
Opinie: 3

Sąd oddalił skargę TP na decyzję prezesa UKE w sprawie sprzeciwu wobec wprowadzenia nowej taryfy. 23 marca 2007 r. przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie odbyło się posiedzenie w przedmiocie rozpoznania skargi Telekomunikacji Polskiej na decyzję Prezesa UKE z dnia 29 listopada 2006 r. w przedmiocie sprzeciwu wobec projektu zmiany cennika usług telekomunikacyjnych w zakresie wprowadzenia usługi „Pakiet korzyści tp”.

Skarga została oddalona. W uzasadnieniu ustnym Sąd podkreślił, iż podzielił w całości twierdzenia organu zawarte w odpowiedzi na skargę. W szczególności wskazał, iż interpretacja art. 48 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego nie może prowadzić do konkluzji, iż organ zgłaszając sprzeciw ma obowiązek konkretnego wskazania zapisów danego projektu zmiany, z którymi się nie zgadza. Organ nie może również przedstawiać propozycji stosownych zapisów, gdyż tym samym organ określałby treść cennika, a takiej kompetencji nie posiada. Zdaniem Sądu wystarczające jest wskazanie przez organ, które przepisy prawa narusza projekt zmiany cennika i wyczerpujące uzasadnienie decyzji. Treść uzasadnienia stanowi wytyczne dla operatora.

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: