UKE zastępuje dział strategii Grupy TP

Newsy
Opinie: 1
Opinie: 1

UKE przygotowało analizę korzyści finansowych z obniżki stawek za zakańczanie połączeń głosowych w sieciach komórkowych dla Grupy TP. Obecnie stawki za zakańczanie połączeń w sieci telefonii ruchomej wynoszą 33,87 groszy i są, w zależności od okresu taryfikacyjnego, od ok. 1000% do ponad 2000% wyższe od stawek za zakańczanie połączeń w sieciach stacjonarnych. Zgodnie z decyzjami z października 2008 roku operatorzy komórkowi zostali zobowiązani do ich stopniowego obniżenia do poziomu 21,62 groszy w styczniu 2009 r. i do poziomu 16,77 groszy w lipcu 2009 r.

Obniżenie tych stawek przyczyni się do obniżenia cen połączeń z telefonów stacjonarnych do sieci ruchomych. Według UKE, skorzystają na tym zarówno operatorzy, jak i klienci indywidualni. Koszty wynikające z dużej różnicy stawek za zakańczanie połączeń w sieciach stacjonarnych i sieciach komórkowych ponoszą konsumenci, ponieważ opłaty za zakańczanie połączeń są wliczane do rachunków telefonicznych. W opinii Komisji Europejskiej, przy obecnych stawkach MTR, operatorzy sieci stacjonarnych i ich klienci, płacąc wyższe stawki za zakańczanie połączeń z sieci stacjonarnych do sieci komórkowych, pośrednio subsydiują operatorów sieci komórkowych.

Na propozycje obniżenia stawek MTR szczególnie negatywnie reaguje w swoich wypowiedziach prasowych Telekomunikacja Polska S.A., która jako przedsiębiorca a zarazem jako Grupa TP, jak również jako operator obsługujący największą liczbę abonentów, według UKE jest największym beneficjentem obniżki poprzez poprawę swojego bilansu płatniczego.

Celem analizy UKE jest weryfikacja prawdziwości twierdzeń TP dotyczących strat ponoszonych przez Grupę TP i samą TP.

Analiza została przeprowadzona dla obecnie obowiązujących MTR oraz stawek, które zostały wprowadzone w drodze ostatnich decyzji. Rozpatrując korzyści bądź ich brak dla Telekomunikacji Polskiej, pod uwagę wzięto zarówno samego operatora TP, jak również grupę jako całość, tj. włączając PTK Centertel.

Pełna treść analizy korzyści z obniżki MTR dla Telekomunikacji Polskie S.A. i dla Grupy TP znajduje się w załączonym pliku.

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Opinie archiwalne (1):

Komentuj

Komentarze / 1

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: