UKE zatwierdziło promocję TP

Newsy
Żródło: UKE
Opinie: 0
Opinie: 0

Prezes UKE zatwierdził w dniu 11 kwietnia 2007 r. promocję TP pn. "150 darmowych minut z Poleceniem zapłaty lub Zleceniem stałym".

Projekt zmiany Cennika usług telekomunikacyjnych tp w zakresie promocji pn. "150 darmowych minut z poleceniem zapłaty lub Zleceniem stałym" został przedłożony przez Telekomunikację Polską 27 lutego 2007 r. Promocja ta polega na oferowaniu Klientom TP, którzy aktywują usługę Polecenie zapłaty albo Zlecenie stałe (na zmienną kwotę z rachunku bankowego klienta w terminach i kwocie wynikających z faktury tp) pakietu 25 darmowych minut przez okres 6 kolejnych miesięcy. W ramach pakietu minut nie są pobierane opłaty za inicjację połączeń. Po przekroczeniu limitu 25 minut w danym okresie rozliczeniowym, opłaty za połączenia są pobierane zgodnie z opłatami w danym planie telefonicznym. Niewykorzystane minuty nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy.

Promocja jest adresowana do Abonentów korzystających z następujących planów telefonicznych:

Plan tp 60 minut za darmo,
Plan tp darmowe weekendy,
Plan tp darmowe wieczory i weekendy,
Plan sekundowy tp dom,
Plan startowy tp biznes oraz profile w dostępach ISDN Octopus rozliczane zgodnie z tym planem,
Plan sekundowy tp oferta podstawowa,
Plan ISDN tp podstawowy,
Plan ISDN tp Premium,
Plan ISDN tp darmowe wieczory i weekendy,
Plan tp socjalny,
Plan tp standardowy oraz profile ISDN Octopus rozliczane zgodnie z tym planem,
Plan tp niedrogi,
Plan tp aktywny,
Plan tp startowy.

TP planuje wprowadzić powyższą promocję dla nowych użytkowników bezgotówkowych form płatności w okresie od 1 maja 2007 r. do 31 stycznia 2008 r.

Prezes UKE stwierdził, iż koszt świadczenia puli 150 darmowych minut zostanie pokryty z oszczędności wynikających z redukcji kosztów we wszystkich planach taryfowych, których ta promocja dotyczy, jak również spełniony został wymóg określenia warunków promocji na podstawie przejrzystych, obiektywnych i niedyskryminujących kryteriów.

W związku z tym, Prezes UKE nie zgłosił sprzeciwu do przedmiotowej zmiany cennikowej i może być ona wprowadzona w życie.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: