Unijny pakiet reform sektora telekomunikacji zatwierdzony - opis zmian

Newsy
Żródło: Komisja Europejska
Opinie: 3

Parlament Europejski zatwierdził dziś formalnie unijny pakiet reform sektora telekomunikacji przedstawiony przez Komisję w listopadzie 2007 r. Głosowanie odbyło się podczas sesji plenarnej w Strasburgu, a za przyjęciem pakietu była zdecydowana większość posłów, niezależnie od przynależności partyjnej. Reformy te oznaczają dla 500 milionów obywateli UE większą możliwość wyboru wynikającą ze wzrostu konkurencyjności, większy zasięg szybszych szerokopasmowych sieci internetowych w całej Europie oraz umocnienie prawa do prywatności w stosunkach z operatorami telekomunikacyjnymi. Konsumenci będą mogli skorzystać z szeregu nowych praw, takich jak prawo do zmiany operatora sieci stacjonarnej lub komórkowej w ciągu jednego dnia roboczego przy zachowaniu swojego numeru; prawo do lepszej informacji na temat wybieranych przez nich usług czy też prawo do informacji na temat naruszenia bezpieczeństwa danych przez ich operatora. Operatorzy muszą również oferować konsumentom możliwość podpisania umowy na najwyżej 12 miesięcy. Na mocy nowych unijnych przepisów krajowe organy ds. telekomunikacji będą mogły ustanawiać minimalne progi jakości usług transmisji za pośrednictwem sieci, promując tym samym „neutralność sieci” dla obywateli Europy. Ponadto dzięki reformie zostaną potwierdzone i umocnione podstawowe prawa konsumentów dotyczące dostępu do internetu. Nowy przepis dotyczący wolności w sieci, uwzględniony w pakiecie na wniosek Parlamentu Europejskiego, stanowi, że w świetle podstawowych praw obywateli UE, w tym prawa do prywatności, władze krajowe nie mogą ograniczać dostępu do sieci ze względów porządku publicznego, chyba że wcześniej przeprowadzono sprawiedliwą i bezstronną procedurę oraz dokonano skutecznej i terminowej kontroli sądowej. Dzisiejsze zatwierdzenie reformy przez Parlament Europejski jest wynikiem porozumienia politycznego osiągniętego 5 listopada br. między negocjatorami Parlamentu, Rady i Komisji (MEMO/09/491). Dzięki temu reforma sektora telekomunikacji będzie mogła wejść w życie w grudniu br. Państwa członkowskie mają następnie 18 miesięcy na wdrożenie nowych przepisów do prawa krajowego w dziedzinie telekomunikacji.

„Reforma sektora telekomunikacji przyczyni się do większej konkurencyjności europejskiego rynku telekomunikacyjnego, do lepszych i tańszych usług telefonii stacjonarnej i komórkowej i usług internetowych, oraz do szybszych połączeń internetowych w całej Europie. Dzięki dzisiejszemu silnemu wsparciu Parlamentu Europejskiego obywatele Europy znaleźli się na pierwszym planie, jeśli chodzi o przepisy w dziedzinie telekomunikacji” stwierdziła unijna komisarz ds. telekomunikacji Viviane Reding. „Nowy instrument rozdzielenia funkcji pomoże organom krajowym w rozwiązaniu problemów w zakresie konkurencji na rynku telekomunikacji, przyczyniając się do zwiększenia wyboru. Jest to dobra wiadomość dla konsumentów w Europie. Dziękuję Parlamentowi Europejskiemu za wsparcie Komisji w dążeniu do osiągnięcia bardziej zintegrowanego jednolitego rynku telekomunikacji. Powołanie nowego europejskiego organu ds. telekomunikacji, BEREC, którego struktura instytucjonalna została w znacznej mierze zaprojektowana przez Parlament, jest widocznym znakiem naszego przeświadczenia, iż europejscy operatorzy i konsumenci nie powinni odczuwać istnienia granic krajowych w dostępie do sieci i usług komunikacyjnych. Prawdziwy jednolity rynek telekomunikacji stał się osiągalny dla operatorów i konsumentów w Europie.”

Dalsze kroki:
- Podpisanie pakietu przez przewodniczących Parlamentu Europejskiego i Rady w dniu 25 listopada;
- Wejście w życie całego pakietu reform sektora telekomunikacji po publikacji w Dzienniku Urzędowym UE (18 grudnia);
- Ustanowienie Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) (wiosna 2010 r.);
- Transpozycja pakietu reform do prawa krajowego w 27 państwach członkowskich UE (do czerwca 2011 r.).

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Opinie archiwalne (3):

Komentuj

Komentarze / 3

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  pnyczaj pisze: 2009-11-24 16:14
  Ciekawe jaka minimalna prędkość została uznana w tym nowym pakiecie telekomunikacyjnym za szerokopasmową. mam nadzieję, że polska definicja zostanie ośmieszona.
  0
 • Users Avatars Mini
  TrustNoOne pisze: 2009-11-24 18:08
  "5. Consumer protection against personal data breaches and spam" to mi najbardziej pasuje. Inna strona to ciekawe jak to zostanie rozwiazane i jak respektowane..
  0
 • Users Avatars Mini
  nataseva pisze: 2009-11-26 00:34
  Operatorzy muszą również oferować konsumentom możliwość podpisania umowy na najwyżej 12 miesięcy. - taaa. Już widzę radość klientów z powodu wysokości cen terminali. Brawo UE.
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: