Prawie 8 mln złotych kary dla TeleGo

Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
Kara dla spółki TeleGo

Do UOKiK wpłynęły liczne skargi na spółkę TeleGo, która świadczy usługi telekomunikacyjne w sieci stacjonarnej i komórkowej, a także usługi dostępu do internetu oraz w zakresie teleopieki.

W toku postępowania potwierdzono, że przedstawiciele firmy odwiedzając konsumentów w domach podawali się za dotychczasowego operatora. Wskazywali, że przedstawiane do podpisu dokumenty dotyczą zmiany warunków umowy, a nie podpisania nowej. Nie zostawiali także konsumentom dokumentów, w tym formularzy odstąpienia od umowy, co mogło utrudnić im skorzystanie z tego prawa.

Prezes UOKiK nakazał spółce TeleGo pod rygorem natychmiastowej wykonalności zaniechać zakwestionowanych praktyk. Nałożył także kary w wysokości prawie 8 mln złotych (7 906 551 złotych).

Spółka musi również opublikować decyzję na stronie internetowej w terminie miesiąca od jej uprawomocnienia a także skierować do konsumentów, którzy zawarli ze spółką umowy, informacje o decyzji listem poleconym.  

W przeszłości Prezes UOKiK karał już firmy telekomunikacyjne za podszywanie się pod dotychczasowego operatora, np.: PGT (Telefonia Polska Razem), Telekomunikacja Cyfrowa, Twoja Telekomunikacja, Nasza SA, Telestrada czy Novum.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: