UOKiK uznał TP S.A. operatorem dominującym

Newsy
Żródło: PAP
Opinie: 2
Opinie: 2

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał Telekomunikację Polską S.A. za operatora dominującego na rynku powszechnych usług telekomunikacyjnych. Po wydaniu tego postanowienia prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji (URT) będzie mógł wydać prawomocną decyzję uznającą TP S.A. za operatora dominującego. W środę prezes URT przekazał UOKiK projekt decyzji uznającej Telekomunikację Polską SA za operatora mającego dominującą pozycję na krajowym rynku usług powszechnych z prośbą o zajęcie i przedstawienie stanowiska w tej sprawie. Rozpoczęte 11 kwietnia ustalenie pozycji operatorów pozwoli prezesowi URT na skorzystanie w pełni z uprawnień regulacyjnych, nadanych mu na mocy prawa telekomunikacyjnego. Do uprawnień tych należy m.in. nakładanie kar i wstrzymywanie wprowadzania nowych cenników. Operator znaczący ma przynajmniej 25 proc. rynku, a operator dominujący ma co najmniej 40 proc. rynku. Wyznaczenie pozycji dominującej URT ustala z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Od postępowania ustalającego pozycję, jak i od ostatecznej decyzji URT, operatorzy mogą się odwołać. Ponadto prezes UOKiK potwierdził, że na rynku powszechnych usług telekomunikacyjnych TP SA nie spotyka się z efektywną konkurencją ze strony innych operatorów, którzy - działając niezależnie od niej - mogliby wpłynąć na ogólny poziom cen na danym rynku .

Opinie:

Opinie archiwalne (2):

Komentuj

Komentarze / 2

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: