UOKiK znowu karze TP SA

Newsy
Opinie: 0
TP S.A. została ponownie ukarana za stosowanie praktyk monopolistycznych. Tym razem Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, nałożył na operatora karę w wysokości 500 tys. złotych w związku z łamaniem prawa antymonopolowego w Poznaniu i Szczecinie. Abonenci, którzy zamierzali się przeprowadzić i składali wniosek o przeniesienie numeru telefonu w nowe miejsce, powiadamiani byli, iż muszą przystąpić do grupy kontrahenckiej współfinansującej budowę sieci telefonicznej. Użytkownik ponosił w tym przypadku koszt od 650 do 850 zł. Wg zapewnień TP S.A., suma ta pokrywała świadczenie usług po podłączeniu aparatu. Jednak po przeprowadzeniu przez UOKiK, w ciągu ostatniego półrocza, kilku postępowań administracyjnych, okazało się, że TP S.A. nie działała zgodnie z warunkami umowy o przeniesieniu aparatu telefonicznego. Abonenci, którzy odmawiali przystąpienia do grupy nie mogli liczyć na przeniesienie numeru. Tego typu presja jest niedopuszczalna z punktu widzenia prawa antymonopolowego. Operator zapowiedział odwołanie od decyzji UOKiK. Wg rzecznika prasowego TP S.A. Piotra Gawrona, spółka została ukarana niesprawiedliwie, gdyż oferowała przystępowanie do grup kontrahenckich abonentom, którzy chcieli przenieść numer w miejsca nie objęte inwestycjami.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: