Ogromna strata UPC Polska

Najważniejsze | Newsy
Żródło: Telko.in
Dodaj opinię
Opinie: 0
Ogromna strata UPC Polska

Serwis TELKO.IN podał wyniki finansowe UPC Polska za 2020 rok. Okazuje się, że kablówka miała w zeszłym roku ogromną stratę netto przekraczającą 258 mln zł.

 

Strata za 2019 r. wynosiła około 10 razy mniej – ponad 31 mln złotych. Przyczyną zwiększenia straty był przede wszystkim wzrost kosztów usług obcych oraz kosztów finansowych w wyniku zawiązania rezerwy dotyczącej korekty zapłaconych odsetek od pożyczki udzielonej w 2014 roku.

 

Zarząd UPC twierdzi, że spółka posiada płynność wystarczającą do regulowania wymagalnych zobowiązań, zarówno w normalnej jak i kryzysowej sytuacji, bez narażania na niedopuszczalne straty lub podważenie reputacji.

 

Przychody osiągnięte z tytułu sprzedaży usług telewizji kablowej (analogowej, cyfrowej), usług dostępu do szerokopasmowego Internetu jak i telefonii stacjonarnej wyniosły 1.686.676 tysięcy złotych (wzrost o 3,6% w porównaniu do roku 2019).

 

W 2020 roku UPC Polska poniosło nakłady inwestycyjne o łącznej wartości 344 milionów złotych. Głównymi projektami stały się nakłady poniesione na modernizację i budowę infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym sprzętu CPE w kwocie 92 milionów złotych niezbędnego do oglądania telewizji cyfrowej na urządzeniach mobilnych.

 

UPC za 2020 r. musiało zapłacić ponad 73 mln podatku CIT.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: